A20ko hauteskunde-fartsaren aurrean: burgesiari BOIKOTA

Badatoz berriro ere hauteskundeak eta frakzio eta klase-sozial guztiak, behargin-klasea izan ezik, kapitalismoan duten egoera hobetzeko lehiatzen ari dira; lehia horretan funtsezkoa izanik bakoitzaren klase-interesak gizartearen interes gisa azaltzea, langile masa handien babesa (boz bezala) eskurtazeko aldera. Hortaz, hauteskunde hauetan lor daitekeen gauza bakarra beste klase-sozial arrotzekiko proletalgoak duen menpekotasun politikoa are gehiago sendotzea da. Horregatik, abenduaren 20an boikota izango da jarrera iraultzaile bakarra.

Hala ere, horrek ez du esan nahi edozein boikot deialdiak iraultzailea izan behar duenik nahi eta nahi ez, hau da: boikota proletalgoaren indepentziarako eta, hortaz, jarrera iraultzailea izateko beharrezko baldintza bada ere, ez da nahikoa. Argi baitago boikotak berak bakarrik ez duela independentzia politikoa eskuratuko eta hori lortzeko modu bakar bat dagoela: Alderdi Komunistaren berreratzea.

elecciones eusk2

Kartelaeusk

Euskararen zapalkuntza

Iazkoan, Euskararen Egunez, euskal burgesia nazionalaren euskararen inguruko politika izan genuen kritika esparru. Aurtengoan, ordea, espainiar zein frantziar burgesia monopolistek gure hizkuntzaren kontra bideratzen duten politika etnozida izango dugu aztergai. Izan ere, euskal nazio zapalkuntzak oinarrizko izate etnolinguistikoa du, merkatu interesak zaintze aldera euskara zuzen kolpatzen baita.

Esan bezala, euskal nazio zapalkuntzaren ezaugarririk nabarmengarrienetarikoa dugu euskararen zapalkuntza. Hauxe etengabe sustatzen da, nahiz eta, frankismoan ez bezala, zapalkuntzaren era inplizituak nabarmentzen diren (esplizituek berehalako erreakzioa sortzen dute zapalduengan, burgesiak beharrezko duen egonkortasun soziala kolakan jarriz). Honela, diglosiaren sustapena da politika zapaltzailearen helburua: elebitasun faltsua ezarriz, gaztelaniaren etengabeko presentzia euskararen presentzia sinbolikoarekin konbinatzen da. Izan ere, gaztelaniak ez du inongo ofizialtasunik behar bere presentzia bermatzeko; eta hala ere, ofizial agertzen dute. Honen helburu bakarra hizkuntza minorizatuak zapaltzea da, gaztelaniaren posizio pribilegiatuari hizkuntza minorizatuen politika bertsuak ezarriz, eta legezko pribilegioa ezarriz gaztelaniaren mesedetan. Bestela ere, gaztelania gizarte hizkuntza legez sustatzen da etengabean, gaurkotasunari eta egungo kontsumo bizimoduari zuzenki errotua. Euskara, gaztelaniaren aldean, erabat minorizatuta utzi dute alor horretan (telebista piztea eta euskaraz eta gaztelaniazko kateak konparatzea besterik ez dago jabetzeko).

Zapalkuntza hau, ostera, ezberdina da lurraldearen arabera. EAEn, zapalkuntza lehentxo aipaturiko forma inplizituan nagusitzen da, baina Nafarroan (ezarritako gune misto eta ez-euskaldunetan batik bat) eta Iparraldean zapalkuntza esplizitua da oso: hezkuntza publiko euskalduna galarazi, inongo babes instituzionalik ez eman, identitate arrotzarekin lotu, garatu gabeko hizkuntzatzat hartu edota folklore hutsera mugatzen dute euskara. Hau guztia, noski, tokian tokiko burgesiaren behar eta gaitasunen araberakoa da, zapalkuntza beraren izatea den bezalaxe.

Izan ere, hizkuntzek komunikatzeko balio duten heinean, merkatu harremanak ezartzeko balio dute. Merkatu harremanak ezartzeak, aldi berean, burgesiaren sektoreen eragin esparruak zehazteko balio du. Azken hau garbi ikus daiteke inperialismo yankiak duen pisua ingelesak duenarekin alderatzen badugu, eta hain zuzen ere, pisu hori bere bloke bereko estatuetan ezartzen dela kontuan izanik. Gauzak honela, katalanaren zapalkuntza eta euskararena alderatuz gero, laster adituko dugu euskararen kontrako zapalkuntza askoz ere irmoki bideratzen dela; kontuan hartzekoa da katalanak, gaztelaniarekiko parekotasun handia izanik, ez duela mehatxu handia suposatzen espainiar burgesia inperialistaren berezko merkatu-harremanentzat. Euskararen kasuan, ordea, parekotasunaren gabeziak sekulako buruhaustea dakar merkatu harreman bateratuak ezartze aldera. Hauxe da, hain zuzen, euskara eta minorizatutako hizkuntza guztien zapalkuntzaren zergatia.

Komunistok nazio auziarekiko dugun planteamendua argia da: nazioak desagertzera bideratuta daude komunismoaren atzeneko fasera heldu eta batera. Baina desagerpen honek berezko fusio progresiboa eskatzen du, zapalkuntza oro borrokatuz (burgesiaren interesekoa baino ezin baita izan) eta berdintasunean ezarriz desagerpen hori. Hortaz, honek nazioen konfigurazioa aldatzea dakar iraultzarekin batera; eta beraz, hizkuntzena ere bai. Asko dira Euskal Herrian euskaraz kontsigna darabiltenak, eta esan daiteke gu horrekin ados garela. Baina lehen aipatutakoaren harira, euskara ezin liteke Euskal Herrira mugatu, ezinezko bailitz horrelako egoeran berdintasunera heltzea gainontzeko hizkuntzekin. Gure proiektua espainiar estatu inperialista suntsitu eta iberiar nazioen estatu-komuna konfederala ezartzea izanik, ezinbesteko dugu hizkuntza minorizatuen muga nazionalak gainditzea, konfederazio osora hedatuz. Horrelako politiken tankerakoak aplikatuak izan dira dagoeneko estatu burgesetan, Suitzan kasu(1), bideragarritasunaren froga dena.

Euskara-eguna

Komunistok, ezinbestean, burgesia monopolistaren politika etnozidak salatzen jarraitu beharra dugu, hizkuntza zapalduen eskubideen alde. Nazio askapena indar burgesek bideratu izan dutenean, askapena nazionalki partziala izan da beti, erabateko edo besteko zapalkuntzak iraun baitu (gaelikoarena Irlandan, kasu). Euskararen kasuarekin antzera gertatzen zaigu, soilik klase borrokaren bidezko botere berriaren (proletarioaren) sortzeak eta zaharraren (burgesaren) zanpatzeak eraman gaitzake Euskal Herriko hizkuntzaren bermera. Hortaz, iazkoan esandakoak errepikatu eta zaharrak berritzea tokatzen zaigu: akaso, euskara iraultzarekin ez dela salbatuko; baina iraultzarik gabe ziur ezetz.


Oharrak:
(1)Suitza potentzia inperialisten tarteko herrialdea izanik, ez du aliantza zuzenik horietako batekin, eta hortaz, bere izate plurala mantentzea komeni zaio. Suitzan, alemana, frantsesa, italiarra zein erromantxea hizkuntza ofizial dira herrialde osoan, nahiz eta bakoitza parte batekoa baino izan berez, alemanaren erabilera nagusi izanik usadioz herrialdearen hiru laurdenetan.

Feminismo proletario ante la violencia contra las mujeres

mujer 2En el Estado Español cada año de media 100 personas son víctimas de asesinatos machistas(1), una cantidad espeluznante teniendo en cuenta que no son más que la pequeña punta visible de un enorme iceberg de violencia, resultado de la estructura patriarcal que rige nuestras identidades de género, la manera de relacionarnos, estereotipos y roles sociales. Esta estructura de dominación se apoya y se desarrolla a la par de la capitalista, creando juntas una diana donde el blanco más fácil es la mujer obrera. Lejos de victimizarnos, creemos pertinente recordar que las más oprimidas somos las más capaces y legítimas luchadoras contra lo que pretende dominarnos. En este contexto, planteamos como arma la única corriente feminista en la que podemos confiar para poner fin a tantos siglos de violencias estructurales: la proletaria.

Para empezar a hablar de feminismo proletario, es imprescindible que toda comunista reconozca el trabajo de las mujeres de nuestra clase, ya que es doble y por lo tanto está doblemente alienado. Otra tarea pendiente es identificar que a través de la moral burguesa, las diferentes concepciones derivadas de familia y relaciones interpersonales este trabajo ha sido invisibilizado; a pesar de soportar una opresión cuantitativa (en horas de trabajo robado) y cualitativamente (recibiendo una educación que motiva a trabajar por amor o responsabilidad) extrema.

No abogamos por hacer sindicalismo en cuestiones de género, por supuesto que no reivindicamos que el trabajo invisibilizado de las mujeres sea asalariado, pero sí tenemos que luchar por acabar con la alienación de este trabajo, que sin ser pagado en forma de un salario, responde a intereses capitalistas. El trabajo sumergido de cuidados que realizan las mujeres en sus casas sirve para que no se reconozcan como las obreras que son, por contra, se reconocen a sí mismas como madres, hijas o hermanas. En los últimos tiempos se clama la incorporación de la mujer al mercado laboral asalariado como un paso de gigante en pro de la igualdad de género, nosotras recordamos que solo será un paso para la ruptura de la opresión -tanto de género como de clase- si estas mujeres proletarias se unen a sus compañeros de clase y arremeten contra sus enemigos común: la burguesía. Solo mediante la desaparición de las clases sociales se garantiza el fin de la explotación, del burgués-trabajador(a) o del hombre-mujer. Sobra decir que sería inviable e imposible la construcción de una sociedad sin clases si se da continuidad al patriarcado.

Antes de continuar dando respuestas, tenemos que formular las preguntas adecuadas, para que estas respuestas no se limiten a pura fraseología propagandística: ¿Hay alguna lucha radicalmente feminista que beneficie a todas las mujeres y a su vez perjudique al proletariado? ¿A qué se debe la ausencia de posicionamiento por parte del movimiento comunista en la opresión de género? ¿Por qué no nos atrevemos a luchar conjuntamente contra estas opresiones tan entrelazadas entre sí?

CONTEXTO: CAPITALISMO Y PATRIARCADO

A fin de contextualizar históricamente nuestra labor, es necesario ver como las dos opresiones citadas han compartido camino desde sus comienzos. En Europa, con el fin de hacerle frente a las luchas anti-feudales que comenzaron a emerger al final de la Edad Media, quienes tenían el monopolio del poder (señores feudales, mercaderes patricios y clero) necesitaron nuevas estrategias para mantener el control(2). Estas nuevas estrategias se basaron en la acumulación primitiva de capital, apropiación de nuevas fuentes de riqueza y poner bajo su mando un mayor número de trabajadores; sobre esta base comenzó a forjarse la sociedad capitalista y sus estructuras económicas. Al mismo tiempo, el clero, que tenía en su poder la hegemonía ideológica, señaló a las mujeres como seres hipersexuales identificándolas con el deseo y el pecado, alejándolas así de lo espiritual y sagrado que se limitó a los hombres. Para prevenir la peligrosa unión y solidaridad de la naciente clase trabajadora, se incentivó la violación de las mujeres pobres. Por otra parte, se institucionalizó la prostitución creándose incluso burdeles municipales por todo el continente.

mujer 3El Estado a medida que iba creándose, iba adquiriendo funciones de gestor de las relaciones de clase y supervisor de la reproducción de la fuerza de trabajo. Además de la acumulación primitiva en la que el protagonista era el proletario industrial asalariado tal y como lo veía Marx, este proceso fue protagonizado por más agentes. Para la formación y acumulación del proletariado mundial fue imprescindible el reclutamiento forzoso de trabajadores en África y el sometimiento de los mismos a la esclavitud junto con los pueblos autóctonos de América. Otra de las piedras angulares fue la intervención externa en la reproducción de la mano de obra, atravesando así el cuerpo de las mujeres por la fuerza. Fruto de esta acumulación selectiva de trabajadores se construyeron jerarquías y divisiones en la clase obrera (de raza o género), que tras muchos procesos de cambio hemos sido incapaces de superar. Son estas diferencias impuestas por nuestros enemigos de clase las que debemos dejar de lado sin más demora si pretendemos, algún día, conseguir vivir sin clases.

Sin el monopolio de la reproducción de la población en general, y de la mano de obra obrera en particular, hubiera sido imposible la elaboración del complejo sistema social en el que nos vemos inmersas. Los Estados llevan siglos legislando y castigando para intervenir en todos los métodos de control de natalidad y sexualidad que no tuvieran como fin la procreación. El cuerpo de la mujer se convirtió así en terreno público, a merced de las decisiones de médicos, jueces y políticos, adoptando un papel pasivo incluso en el momento del parto.

Además de la pérdida de poder en su propia reproducción la mujer de clase obrera que necesitaba trabajar para sobrevivir, con la división de género perdió los puestos de trabajo a los que anteriormente podía acceder en el mercado laboral. Sin la poca independencia que le podría conceder un salario (como era el caso de sus compañeros de clase) las mujeres tuvieron que depender del salario de sus maridos, trabajando sigilosamente en el seno familiar como si de una trabajadora subcontratada se tratase. Esta dependencia, por supuesto, no era solo económica, le ha dado tanto a los hombres proletarios (por medio del salario) como a los burgueses (por medio de la propiedad) el derecho ilimitado a la explotación (física, sexual, psicológica, simbólica, etc.) de las mujeres.

En Europa el matrimonio se convirtió así en la carrera femenina por excelencia y en este contexto nació la familia como se ha entendido hasta hace bien poco, núcleo de la reproducción de la fuerza de trabajo. Este núcleo, es un complemento del mercado que privatiza las relaciones sociales, por un lado socializa bajo la disciplina capitalista y patriarcal; y por el otro, sirve de manera eficaz para alienar y a su vez ocultar el trabajo de las mujeres de la familia.

Estos procesos que responden a los intereses económicos previamente citados, han ido construyendo el papel social femenino tal y como que conocemos hoy en día, el cual encontramos totalmente degradado, devaluado e infantilizado. El opuesto masculino, sea de la clase que sea, tiene todo el poder que le falta y mediante esto se justifica la relación dependiente y desigual que surge entre ambos y la apropiación de su trabajo. Así que podemos reafirmar lo evidente, la feminidad nada tiene que ver con características naturales, biológicas o humanas, es un subproducto de la industrialización(3), es decir, creación histórica y construcción social.

“La ideología de la feminidad comenzó a ensalzar los ideales de la esposa y de la madre en el momento en el que la manufactura se desplazó del hogar a la fábrica. Como trabajadoras, las mujeres, al menos, habían disfrutado de la igualdad económica, pero como esposas estaban destinadas a convertirse en apéndices de sus compañeros varones, es decir, en sirvientas de sus maridos. Como madres, serían definidas como vehículos pasivos de la regeneración de la vida humana. La situación del ama de casa blanca estaba repleta de contradicciones. La resistencia era inevitable.” – Angela Davis (2004)

FEMINISMO PROLETARIO: UNIR PARA VENCER

mujer 4Dando un salto en el tiempo llegamos al siglo XX, momento en el cual la familia vuelve a transformarse. Esta transformación está marcada por la entrada en el mercado laboral de las mujeres, quienes empiezan a recibir un salario por el trabajo productivo que llevan a cabo fuera de sus casas(4). Las mujeres también nos convertimos en proletarias industriales modernas pero con una brecha salarial de por medio (en la CAV está en torno al 15%) y seguimos trabajando de manera oculta para la familia (el porcentaje de excedencias pedidas por mujeres en la CAV para realizar labores de cuidados a hijos o familiares dependientes es del 84%-94%)(5). En los últimos tiempos el capitalismo global se está configurando en base a una mano de obra formada en su mayor parte por mujeres. Más de la mitad tienen empleos formales en los cuales en torno al 70% no es remunerado al completo, por si fuera poco, las mujeres dedican en el seno familiar una media de 31 a 42 horas semanales a trabajo doméstico. La migración tanto de hombres como mujeres se ha disparado como respuesta a los cambios en los mercados mundiales, pero es la mano de obra femenina (es decir, barata) la más solicitada(6). Esta mano de obra barata ocupa los trabajos peor remunerados en las condiciones más duras. Además obliga a transformar su modo de vida de manera drástica y hace a la familia totalmente dependiente del miserable sueldo que consigue en el extranjero. Liberalizar parte de la fuerza de trabajo de las mujeres no nos libera ni a las mujeres en general ni como clase, nos encadena a las pesadas cadenas de esclavitud asalariada. No obstante, saca a la superficie muchas contradicciones y nos convierte en el sujeto revolucionario principal. Por lo tanto, las mujeres trabajadoras migrantes estamos expuestas a tres sistemas opresivos muy relacionados entre sí: capitalismo, patriarcado y racismo(7). Estas trabajadoras se llevan la peor parte de cada sistema citado, como ejemplo tenemos el porcentaje de violaciones en el trayecto clandestino de México a EEUU y no deja lugar a dudas: el 80% son violadas en este intento desesperado por sobrevivir.

Siguiendo la formula dividir para oprimir(8), se ha conseguido crear una clase obrera en gran medida machista y racista convirtiéndose en polémica central el antagonismo racial o de género, desplazando así la lucha de clases y limitando el potencial de responder juntos al yugo que nos oprime. Es más, muchos proletarios han sido cómplices de la perpetuación de la opresión de género y racial, aferrándose al poder y privilegio que les ha otorgado sobre sus compañeras y compañeros no blancos.

El Estado moderno adquiere funciones de educador(9), mediante la educación formal que prepara a las nuevas generaciones para la vida adulta, refuerza positivamente a quienes obedecen y asimilan los roles y estereotipos acordes con la ideología burguesa y patriarcal sin oponer resistencia. Para garantizar la docilidad de quienes son sometidas y sometidos a este proceso de domesticación, se ampara en dos grandes pilares: el aparato legal y la opinión pública. Muestra reciente de la intervención legal que hace el Estado en estas cuestiones, tenemos la polémica reforma del aborto.

Por otro lado, la opinión pública labrada mediante los medios de comunicación de masas evidencia la militarización de las sociedades capitalistas contemporáneas(10). Utilizando imágenes como lenguaje discriminatorio y claramente ideológico los medios de comunicación crean todo una versión prácticamente unilateral de la realidad, cosificando a las mujeres, reforzando estereotipos machistas y representándolas por medio de los convenientes roles que pueden oscilar entre tradicionales claramente patriarcales o liberales burgueses. Los medios de comunicación así nos ofrecen la única “libertad” a la que podemos aspirar dentro del juego y respetando las normas que nos establecen: la libertad de elegir qué consumir.

De este modo, crean espejismos de igualdad para calmar todo potencial revolucionario, reúnen grupos de expertos (en masculino) para debatir y trazar lineas estratégicas con el fin de erradicar el inmoral “machismo”. Todo tipo de agresiones y vejaciones contra las mujeres por cuestión de su género evidencian la falsa efectividad de todos estos programas y campañas en pro de la “igualdad”. Nuestro deber como comunistas, es evidenciar la manipulación e incertidumbre constante a la que somos sometidas. Tenemos que dejar de mirar hacia otro lado y desde la autocrítica y el conocimiento de esta opresión relegada a un segundo plano, emprender el camino político que tenga como objetivo la abolición de la estructura de dominación de género que beneficiará a las más castigadas por la misma: a las mujeres de clase obrera.

Como nos advertía Kollontai hace ya más de un siglo, muchos socialistas al admitir la existencia de “problemas de género” aplazan la resolución de los mismos a cuando se logre establecer un orden social y económico nuevo(11). Nosotras no estamos dispuestas a supeditar la lucha contra una opresión por la otra, ya que ambas condicionan nuestra vida de principio a fin. Ante esta cómoda pasividad, de los supuestos socialistas o comunistas, nosotras decidimos luchar en todos los campos de batalla, llevando al terreno feminista nuestra idea radical de igualdad comunista, y viceversa.

mujer 5

Nosotras, feministas proletarias, colaboramos, nos unimos y nos organizamos para vencer y superar las diferentes estructuras de dominación que nos oprimen, las hacemos nuestras creando nuestra intersubjetividad (fruto de las diferencias de las oprimidas)(12). En este proceso es indispensable el desarrollo paralelo y común del empoderamiento feminista y la conciencia de clase, incluso cuando la suma de ambas luchas haga salir a la superficie las contradicciones impuestas a las obreras; pues esta es la única manera de enfrentarlas y acabar con ellas. Para organizarnos en la lucha por la emancipación es incondicional que quienes tomen el liderazgo revolucionario o vanguardia, estén en continua interacción con las masas oprimidas en toda su heterogeneidad. Entender la interseccionalidad(13) de las oprimidas es clave para cumplir con esta tarea, pues más allá de la clase social, género y raza, se han desarrollado otras estructuras de opresión que condicionan nuestras relaciones sociales con sus consiguientes privilegios y la capacidad intrínseca de superarlas. Debemos dejar de ignorar esta diversidad ya que nos convierte en cómplices de la reproducción de las mismas estructuras contra las que luchamos y deja de lado la que debería ser nuestra característica principal: la solidaridad.

Es un trabajo de fondo y de gran carga educativa, que pretende cambiar y expulsar toda idea patriarcal impuesta de nuestras conciencias, por lo tanto no es suficiente con añadir a nuestra lista de puntos propagandísticos la tan en auge “perspectiva de género”, se trata de que toda la teoría y praxis comunista que dirige nuestras acciones sea también feminista.

En referencia al antagonismo de clase, es evidente, el proletariado revolucionario y las comunistas luchamos para destruir el papel sociopolítico de la clase antagonista, de la burguesía(14). Desde un punto de vista general, la lucha feminista, en cambio, no tiene como objetivo destruir el papel social de los hombres, sino una convivencia, aceptación y equidad entre géneros.

Los ecos del feminismo hegemónico hablan de igualdad, justicia y moral; conceptos peligrosamente individualistas que encajan con suma facilidad en la propagada liberal. Muchas luchas feministas radicales han cedido paso a la ideología burguesa, de este modo ha perdido el potencial liberador de las diferentes opresiones sufridas por quienes constituyen la masa de estas luchas. Han sido nuestras enemigas de clase, motivadas por un deseo de realización personal, quienes han liderado a las masas llenas de contradicciones de clase y raza tanto a nivel ideológico, teórico como político y todo esto ha sido posible por la ausencia de una oposición y alternativa proletaria efectiva. La diferencia entre ellas y nosotras es clara, aunque la opresión de género tenga un carácter interclasista, los recursos para hacerle frente que tenemos las trabajadoras no son comparables a los que tienen las burguesas. Ser burguesa, al igual que ser burgués, les da la capacidad de elegir por ejemplo, si tener una carrera académica o descendencia, y en última instancia un amplio grado de libertad dentro del patriarcado(15). Por lo tanto, toda reivindicación de masas en favor de los derechos políticos de la mujer, también son expresión y parte de la lucha general del proletariado por su liberación(16) .

Parafraseando a Marx(17), mediante la comprensión del sistema capitalista la clase obrera debe emprender una lucha contra él, esta lucha no necesita ser motivada por cuestiones morales, sino por una cuestión de interés propio de conseguir una vida buena y segura más allá del capitalismo, nunca una posición mejor dentro de él.

Luchar conjuntamente con las feministas burguesas puntualmente se torna imprescindible, ya que toda fuerza que pretenda derrocar al patriarcado nos beneficia, pero no debemos ignorar los peligros intrínsecos de estas alianzas por puntuales que sean. Experiencias antecedentes nos advierten de que si las feministas burguesas lideran la lucha contra la opresión de género, la “limpian” de las variables clase y raza(18). En el terreno práctico, esto se traduce en lo siguiente: la lucha acaba cuando sus privilegios peligran.

mujer 6

Sin oponernos y ni mucho menos obstaculizar el camino reformista nosotras debemos construir nuestro propio camino hacia la emancipación total. Descubrirnos como mujeres oprimidas no nos vuelve débiles, nos fortalece y empodera con nuestras hermanas oprimidas; del mismo modo que descubrirnos como proletarias explotadas nos une a toda la clase obrera, refortalecidas para organizarnos políticamente hasta lograr romper todas las cadenas impuestas por el capitalismo y el patriarcado.

Notas:
(1)Dato tomado de: http://www.feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras
(2)Federici, S. (2004). Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños.
(3)Davis, A. (2004). Mujeres, raza y clase. Madrid: Akal.
(4)Kollontai, A. (2002). El comunismo y la familia. Disponible en https://www.marxists.org/espanol/kollontai/comfam.htm
(5)Datos del informe estadístico de Emakunde del año 2013
(6)Bromma (2012). Exodus and Reconstruction: Working-Class Women at the Heart of Globalization. Disponible en: http://kersplebedeb.com/posts/exodus/
(7)Monzo, L., McLaren, P. (2015). Las Mujeres y la Violencia en la Era de la Migración. Disponible en: http://iberoamericasocial.com/las-mujeres-y-la-violencia-en-la-era-de-la-migracion/
(8)Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI.
(9)Gramsci, A. (2009). La política y el Estado moderno. Madrid: Diario Público.
(10)Marcuse, H. (1981). La agresividad en la sociedad industrial avanzada. Madrid: Alianza Editorial.
(11)Kollontai, A. (2011) Las relaciones sexuales y la lucha de clases. Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/kollontai/1911/001.htm
(12)Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI.
(13)El Demonio Blanco de la tetera verde (2014). Interseccionalidad. Disponible en: https://eldemonioblancodelateteraverde.wordpress.com/2014/12/10/interseccionalidad/
(14)Zizek, S. (2013). El año que soñamos peligrosamente. Madrid: Akal.
(15)hooks, b. (2010). Mujeres negras: dar forma a la teoria feminista. Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/tematica/mujer/autores/hooks/1984/001.htm
(16)Luxemburg, R. (2014). El voto femenino y la lucha de clases. Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/luxem/1912/mayo/12.htm
(17)Heinrich, M. (2008). Crítica de la economía política. Una introducción a El Capital de Marx. Escolar y Mayo Editores: Madrid.
(18)Barroso, J. M. (2014). Feminismo decolonial: una ruptura con la visión hegemónica eurocéntrica, racista y burguesa. Entrevista con Yuderkys Espinosa Miñoso. Disponible en: http://iberoamericasocial.com/feminismo-decolonial-una-ruptura-con-la-vision-hegemonica-eurocentrica-racista-yburguesa

Syriza y Podemos: el fracaso del posibilismo

Las fuerzas políticas de la pequeña burguesía han tomado fuerza últimamente en Europa. Especialmente, en España y Grecia por medio de Podemos y Syriza. El primero propone cambiar las leyes que regulan la correlación de fuerzas del Estado español, “el régimen del 78��, a saber; ha conseguido poner en jaque el bipartidismo PP-PSOE, e incluso ha entrado con firmeza en las encuestas. El segundo ganó las elecciones y logró el gobierno presentando un programa contra la deuda y las reformas económicas impuestas por la Troika. Tanto el uno como el otro representan al sector necesario para la estabilidad de la burguesía monopolista de los países imperialistas: la pequeña burguesía. Sin embargo, los dos casos son completamente distintos, ya que Grecia y España se encuentran en dos contextos diferentes. Por lo tanto, no se puede decir que Podemos es el Syriza de España, ni que Syriza es el Podemos de Grecia, como mecánicamente los folclóricos revisionistas y los informativos burgueses repiten una y otra vez.

No obstante, los dos nos han presentado una actitud bastante parecida: el posibilismo. Reivindicando que la revolución es imposible, el objetivo principal es satisfacer las primeras necesidades de la “ciudadanía”, sin perder el tiempo en utopías o quimeras. Así, han lanzado sus discursos llenos de pragmatismo y operabilidad, vaciando los mensajes de cualquier nivel ideológico-teórico con tal de conseguir adeptos. De hecho, no parece, a simple vista, ninguna locura llevar a cabo unas pocas reformas que mejorarían el “estado de bienestar”, ni siquiera bajo la lógica del capital, especialmente cuando las han llevado a cabo los representantes de la burguesía monopolista (el PSOE de González, por ejemplo).

En el caso de Syriza, han tenido estos años como consigna el impago de la deuda. En Grecia, mientras gobernaban las fuerzas de la burguesía monopolista, se produjeron importantes recortes en el área económica y social, siempre encaminadas a la sobreexplotación del proletariado. La meta de estas reformas es la estabilización de la facción germana del bloque imperialista occidental, o al menos alrededor de ese país. Mientras tanto, se aumentan los beneficios de la burguesía monopolista griega con las masacres y desastres creados por imperialistas que se dan en todo el mundo. Las reformas golpearon a la pequeña burguesía y a la aristocracia obrera, condenando a muchos a proletarizarse y haciendo tambalear el “acuerdo social” que se da entre las facciones burguesas en las democracias burguesas europeas. Al mismo tiempo, la sobreexplotación del proletariado supone el crecimiento de las luchas económicas, y para apaciguar estas, el estado recortó la plusvalía de la pequeña burguesía y la aristocracia obrera. Ante esto, Syriza hizo suya la reivindicación de estas dos facciones burguesas y consiguió ganar las elecciones, presentando como salvador un supuesto programa realizable y alejado de la “locura” de la revolución.

Mostrando enfado al capital monopolista, el gobierno de Tsipras ordenó anular las reformas impuestas. Esto desestabilizó a la burguesía monopolista griega, poniendo en peligro el equilibrio del Estado burgués (no olvidemos que para todos los países imperialistas es necesaria la estabilidad de los monopolios para su propio funcionamiento), puesto que la Unión Europea dejó de inyectar crédito en gran medida. Frente a esto, la pequeña burguesía griega tenía dos opciones para mantener el carácter imperialista del Estado y para poder continuar con el expolio de los países subdesarrollados: 1) copiar las medidas tomadas por los representantes de la burguesía monopolista (Nueva Democracia y PASOK), cumpliendo atentamente los mandatos de la Troika; 2) salir del euro, de la Unión Europea y de la OTAN, y acudir a pedir ayuda al bloque imperialista sino-ruso, manteniendo el carácter imperialista del Estado pero valiéndose de unas condiciones más confortables de un bloque distinto. Syriza ha optado por la primera opción, y al parecer bastante torpemente, puesto que EE.UU. empezó a presionar para evitar el impago de la mitad de la deuda griega y el desastre geopolítico.

De todas maneras, Syriza no ha querido arriesgar demasiado, suele ser arriesgado cambiar repentinamente de bloque imperialista, si no es transformando el control de la estructura del Estado político-militarmente, como, por ejemplo, Cuba(1). Además, ha de tenerse en cuenta que Syriza no es más que un representante de una pequeña facción de la clase dominante, eta que el capital monopolista heleno está estrechamente ligado a los intereses alemanes y, en general, occidentales. Incluso los dirigentes de Syriza bien lo saben, y prefieren aceptar el fracaso de su quimera que arriesgar la cómoda posición social que les ofrece el imperialismo.

De hecho, el supuestamente factible plan presentado por Syriza ha tenido un fracaso extraordinario, el partido de Tsipras se ha hecho pasar por experto mediante promesas vacías, y de ese mismo modo seguirá en adelante. Así ha de ser sin remedio, pues el capitalismo no acepta ninguna reforma fuera de la lógica del mercado ni de los intereses geopolíticos de los monopolios. Lo que no es útil para la burguesía monopolista no es viable para el poder de los estados burgueses y el capitalismo.

En consecuencia, es completamente sensata la dimisión de Tsipras, a pesar del previsible desastre que ha encendido la rabia de los sectores más radicales de la aristocracia obrera (el ala más izquierdista de Syriza y el KKE) (2).

En el caso de Podemos, también se pueden observar las huellas del mismo posibilismo, pero en este caso haciendo una apuesta más seria, en cuanto a la reforma del estado y el reforzamiento del imperialismo español. De la misma manera, Podemos posee un proyecto contundente para reemplazar al PSOE, tanto como Ciudadanos para el PP. De hecho, siendo Podemos un partido pequeñoburgués, podría pasar a representar los intereses de los monopolios españoles, tal como ha sucedido con la evolución de los partidos socialdemócratas clásicos. Asimismo, Podemos defiende el proyecto de legitimación del Estado burgués español, renovando la envoltura de la superestructura burguesa, en busca de la felicidades de las masas y el fortalecimiento de la productividad. De hecho, Podemos critica la completa hegemonía que Alemania tiene en la zona europea del bloque imperialista, y reivindica un trozo de pastel más grande para España, argumentando que el de ahora es muy pequeño. Proclama que han de restablecerse las políticas de la época de Felipe González, y todo con suma legalidad y sin enfurecer a nadie. Sin embargo, Podemos ha sufrido una caída en las encuestas en poco tiempo. Tomar por a las masas por imbéciles, simplificando el discurso hasta más no poder y pidiendo su protección como una iniciativa de fe (promoviendo una cumpleta despolitización), no les ha debido de ser rentable.

Tanto Syriza como Podemos han tenido que tragarse sus promesas en una u otra medida. La lógica de la acumulación de capital ha derribado los discursos posibilistas, confirmando que la opción de la socialdemocracia (igual que la del fascismo) no es más que provisional, de asegurar la paz social y de estabilizar la sociedad cuando el ambiente es tenso.

Por nuestra parte, los comunistas debemos continuar rechazando cualquier tendencia burguesa, desde el fascismo al revisionismo. Este desastre de la nueva socialdemocracia demuestra que el capitalismo y los Estados burgueses solo son reformables bajo la lógica del capital, poniendo en jaque los sueños idealistas de los reformistas. El “estado del bienestar”, lo que hoy en día no es tan necesario, no fue más que una medida para defenderse de la amenaza más grande que el bloque imperialista occidental ha tenido jama (la URSS, sea en su forma proletaria inicial, o ya en su posterior deriva socialimperialista). Solamente mediante la revolución se podrán demoler las lógicas de la acumulación de capital, y los comunistas no podemos tener otro norte que la revolución. Irremediablemente hemos de actuar en beneficio de las necesidades actuales, en el proceso de reconstitución del comunismo, y buscando siempre la unión entre los comunistas, pero no de cualquier manera; la unión habrá de darse mediante la lucha, y de ningún modo cayendo en el planteamiento liberal de que “lo que nos une es más de lo que nos diferencia”. Sigamos, pues, atendiendo los deberes que actualmente nos corresponden, hasta que la bandera roja sea la señal de que el nuevo poder ha sido establecido.

 

¡REVOLUCIÓN O MUERTE!

(1)Después de la revolución, la burguesía burocrática cubana estuvo negociando con EE.UU., para que la posición cubana fuese más respetada bajo los intereses estadounidenses. La postura yanqui obligó a la burguesía cubana a cambiar de bloque imperialista, convirtiéndose en lacaya de la burguesía que acababa de llegar al poder en la URSS. Sin embargo, el intento de cambio de bloque instigado por Allende en Chile vio con buenos ojos el camino de las elecciones, lo cual allanó el terreno a la CIA para el golpe de estado.
(2)Las penosas posturas tomadas por el revisionista KKE en cuanto a la crítica situación griega dan mucho de qué hablar, protegiendo las instituciones burguesas y dirigiendo todas las iniciativas a las huelgas y a las elecciones; sin embargo, ese es un tema que abordararemos en otro momento.

Syriza eta Podemos: posibilismoaren porrota

Burgesia txikiaren indar politikoek indarra hartu izan dute azken bolada honetan Europan. Batik bat, Espainian eta Grezian Podemos eta Syrizaren bidez. Lehenengoak espainiar estatuko indar korrelazioa arautzen duen legedia aldatzea proposatzen du, “78ko erregimena”, alegia; PP-PSOE alderdi bitasuna zalantzan jarri eta inkestetan sendo ere agertu izan da. Bigarrenak, zorra eta Troikak agindutako erreforma ekonomikoen kontrako programa aurkeztuz hauteskundeak irabazi eta gobernua eskuratzea lortu du. Biek ala biek herrialde inperialistetako burgesia monopolistaren egonkortasunarentzat beharrezkoa den sektorea ordezkatzen dute: burgesia txikia. Hala ere, bi kasuak oroz ezberdinak dira, testuinguru diferentetan baitaude Grezia eta Espainia. Ezin daiteke, beraz, Podemos Espainiako Syriza dela esan, ezta Syriza Greziako Podemos denik ere, mekanikoki errebisionista folklorezaleek edota albistegi burgesek egin izan ohi duten bezala.

Hala ere, biek joera berdintsua aurkeztu izan digute: posibilismoa. Iraultza ezinezkoa dela salduz, “hiritarren” berehalako beharrizan materialak lortzea da helburu nagusia, utopia edo kimeretan denbora xahutu barik. Honela, pragmatismo eta egingarritasun handiz plazaratu dituzte euren diskurtsoak, hauen maila ideologiko-teorikoa ahalik eta gehien murriztuz jarraitzaileak eskuratze aldera. Izan ere, “ongizate estatua” azkartuko luketen hiruzpalau “zentzu komuneko” erreforma egitea ez omen dirudi inongo erokeria, ezta kapitalaren logikaren pean ere, batez ere aldez aurretik burgesia monopolisten ordezkariek gauzatu izan dituztenean (Gonzalezen PSOEk, esaterako).

Syrizaren kasuan, zorraren kitatzea izan dute kontsigna urte hauetan zehar. Grezian, burgesia monopolistaren indarrek gobernatu izan zuten bitartean, murrizketa nabariak izan ziren arlo ekonomiko eta sozialean, betiere proletalgoaren gainesplotaziora bideratuta. Erreforma hauen helburua bloke inperialista mendebaldarraren fakzio germanikoa edo Alemaniaren ingurukoa egonkortzea da, bide batez greziar burgesia monopolistaren etekinak ere handituz munduan barna bideratzen diren sarraski eta hondamendi inperialistekin. Erreformek burgesia txikia zein behargin aristokrazia kolpatu zituzten, asko proletarizatzera kondenatuz eta europar demokrazia burgesetan ohiko den burges fakzioen arteko “akordio soziala” kolokan jarriz. Aldi berean, proletalgoaren gainesplotazioak borroka ekonomikoen goratzea suposatzen du, eta hauek lasaitzeko, Estatuak burgesia txikiaren eta behargin aristokraziaren plusbalioa murriztu zuen. Honen aurrean, Syrizak fakzio burges bi hauen aldarria beretu eta hauteskundeak irabaztea ere lortu du, ustez erabat egingarri eta iraultzaren erokeriatik urrun dagoen programa aurkeztuz salbatzaile legez.

Kapital monopolistarekiko haserrea erakutsiz, Tsiprasen gobernuak inposaturiko erreformak bertan behera uztea agindu zuen. Honek, greziar burgesia monopolista desegonkortu zuen, Estatu burges osoaren oreka arriskuan jarriz (ez dezagun ahaztu herrialde inperialista guztiek monopolioen egonkortasuna funtsezkoa dutela bere izatean mantentzeko), Europar Batasunak kreditua injektatzeari utzi baitzion hein handi batean. Honen aurrean, greziar burgesia txikiak bi aukera zituen Estatuaren izaera inperialista bere baitan mantendu eta herrialde azpigaratuen espoliazioaz onura ateratzen jarraitu ahal izateko: 1) Burgesia monopolistaren ordezkatzaileek (Demokrazia Berria eta PASOK) hartutako neurri berberak kopiatzea, Troikaren aginduak buru-belarri betez; edota 2) Eurotik, EBtik eta NATOtik ateratzea, errusiar eta txinatar inperialisten laguntza eske joz, herrialdearen izaera inperialista mantenduz baina bloke berri baten baldintza erosoagoez baliatuta. Syrizak lehenengoaren alde egin du, eta itxuraz nahiko baldarki gainera, AEB presionatzen hasia baitzen greziar zorraren erdia kitatu eta hondamendi geopolitikoa saihestu zedin.

Kontuak kontu, Syrizak ez du gehiegi arriskatu nahi izan, bloke inperialistaz kolpe batez aldatzea arriskutsua izaten baita, ez baldin bada Estatu egituren kontrola politiko-militarki eraldatu, Kubaren antzera, kasu(1). Gainera, kontuan izan beharra dago klase menperatzailearen fakzio txiki baten ordezkatzailea baino ez dela Syriza, eta greziar kapital monopolista alemaniar eta, oro har, mendebaldar interesetara estuki lotuta dagoela. Syrizako agintariek ere ondo baino hobeto dakite hori, eta nahiago dute euren kimeraren porrota onartzea inperialismoak eskaintzen dien posizio sozial erosoa arriskatzea baino.

Izan ere, Syrizak aurkeztutako plan ustez egingarriak itzelezko porrota izan du, eta Tsipras buru duen alderdiak hitz emate hutsak egiten adituaren plantak egin ditu, eta halaxe jarraituko du aurrerantzean. Hala izango da ezinbestean, kapitalismoak ez baitu onartzen merkatu logikatik edota monopolioen interes geopolitikoen mesedetara ematen ez den erreformarik onartzen; burgesia monopolistarentzat erabilgarri ez dena ez da kapitalismo eta estatu burgesen boterepean bideragarri.

Hortaz, Tsiprasen dimisioa zentzuzkoa da oso, nahiz eta behargin aristokraziaren sektore erradikalenen (Syrizaren ezker hegala eta KKE) haserrea piztu duen aldez aurretik igarri zitekeen porrot honek(2).

Podemosen kasuan, posibilismo beraren zantzuak berehala antzeman daitezke alderdi espainiarraren kasuan ere, baina honakoan apustu serioagoa eginez estatua erreformatzearen eta espainiar inperialismoa berrindartzearen alde. Ildo beretik, Podemosek PSOE ordezkatzeko proiektu indartsua du, Ciudadanosek PP ordezkatzekoa duen heinean. Izan ere, Podemos alderdi burges txikia izanik ere, espainiar monopolioen interesak ordezkatzera iragan daiteke, alderdi sozialdemokrata klasikoen eboluzioaren emaitzarekin gertatu bezala. Halaber, Podemosek espainiar estatu burgesaren legitimizazio proiektua defendatzen du, betiere gainegitura burgesaren estalkia berrituz, masak pozik egon eta produktibitatea sendotze aldera. Izan ere, Podemosek Alemaniak bloke inperialistako gune europarrean duen erabateko hegemonia kritikatzen du, eta Espainiarentzat pastelaren zati handiagoa aldarrikatzen du, oraingoa eskastzat joz. Bestalde, oso diskurtso posibilista beretzen du: Felipe Gonzalezen garaiko politikak berrezarri behar direla dio, eta dena erabateko legaltasunez eta inor asaldatu nahi barik. Ostera, Podemos inkestetan ikaragarri jaitsi da denbora gutxian. Masak tenteltzat jotzea, diskurtsoa muturreraino sinplifikatuta eta fedezko ekimen bezala euren babesa eskatuz (erabateko despolitizazioa sustatuz), ez omen zaie errentagarri egin.

Biek ala biek, Podemosek zein Syrizak, euren aginduen hitza jan behar izan dute hein handi edo txikiagoan. Kapital pilaketaren logikak diskurtso posibilistak eraitsi ditu, sozialdemokraziaren aukera (faxismoarena bezala) behin-behineko aukera baino ez dela baieztatuz, giro nahasiaren aurrean bake soziala bermatu eta gizartea egonkortzekoa.

Gure aldetik, komunistok edozein joera burges arbuiatzen jarraitu beharra dugu, faxismotik errebisionismora. Sozialdemokrazia berriaren hasierako porrot honek kapitalismoak eta Estatu burgesek soilik kapitalaren logikaren mesedetan aldagarri direla erakusten du, erreformisten amets idealistak kolokan jarriz. “Ongizate estatua” garai batean bloke inperialista mendebaldarrak izan duen mehatxurik handienaren (SESB, izan bere hasierako forma proletarioan ala bere geroko esentzialdatze sozialinperialistan) aurka defendatzeko neurria baino zen izan, egun hain beharrezko ez dena. Soilik iraultzaren bidez apur daitezke kapital pilaketaren logikak, eta komunistok ezin dugu iraultza ez den bestelako iparrorratzik eduki. Ezinbestean egungo beharren mesedetan jardun behar dugu, komunismoa birsortzeko prozesuan, eta komuniston batasuna bilatuz, baina ez edonola; batasunak borrokaren bitartez izan behar du, inolaz ere “batzen gaituena ezberdintzen gaituena baino gehiago da” planteamendu liberalari so eginez. Segi dezagun beraz, egun egokitzen zaizkigun jardunetan trebatuz, bandera gorria botere berriaren seinale izan arte.

IRAULTZA ALA HIL!

(1)Iraultzaren ondoren, kubatar burgesia burokratikoa AEBekin negoziatzen ibili zen, Kubaren posizioa errespetatuago izan zedin estatubatuar interespetan. Yankien jarrera itxiak bloke inperialistaz alderatzera bideratu zuen kubatar burgesia, SESBen boterera iritsi berri zen burgesiaren morroi bihurtuz. Ostera, Txilen Allendek bideratutako bloke aldaketarako saiakerak hauteskunde bidea begi onez jo zuen, estatu kolperako bidea biziki samurtuz CIArentzat.
(2)KKE errebisionistak Greziako egoera kritikoaren aurrean harturiko jarrera penagarriak zer esan handia ematen du, erakunde burgesak babestuz eta ekimen osoa grebetara eta hauteskundetara bideratuz, baina hori bestelako batean jorratuko dugun gaia da.

APARIENCIA Y ESENCIA: folclore como forma moderna de revisionismo


“En lo no esencial, en la apariencia, hay un momento de la no existencia, es decir, lo no esencial, lo aparente, lo superficial, desaparece frecuentemente, no se mantiene tan apegado, no se asienta con tanta firmeza como la esencia. Por ejemplo: el movimiento de un río: la espuma en lo alto y las corrientes profundas por abajo. ¡Pero también la espuma es expresión de la esencia!”

V. I. Lenin, Cuadernos Filosóficos


En materia filosófica marxista cobra un carácter relevante la dualidad entre las categorías de apariencia y esencia. En el estudio de la materia o de cualquier elemento real podemos diferenciar entre las dos categorías mencionadas. La primera impresión que el sujeto percibe mediante su capacidad sensorial en este análisis compondría la apariencia, una parcialidad, un conocimiento externo y superficial del objeto analizado. En un estudio más riguroso y guíado por la dialéctica marxista, el sujeto, trascenderá ese conocimiento parcial (apariencia) y lo elevará cualitativamente hasta conocer el objeto en sus contradicciones internas y en interrelación con el resto del mundo (esencia). Pero la apariencia y la esencia, a pesar de ser las dos partes integrantes de una `cosa´, la unidad de estas, su identidad, es tan solo un momento, algo transitorio; su estado principal es la lucha, la contradicción. Esto quiere decir que la esencia y la apariencia de un objeto no tienen por qué ser idénticas, como dice el refrán: las apariencias engañan. Ponieniendo un ejemplo, una fruta puede ser bonita por fuera y estar en buenas condiciones pero darnos cuenta al abrirla que en realidad, en su interior, todo está negro y putrefacto.

A raíz de esta contradicción entre apariencia y esencia señalaremos como ciertas apariencias engañosas tratan de hacer pasar por revolucionarios postulados reaccionarios, siendo el folclore su camuflaje particular. Entendemos por folclore aquel conjunto de símbolos e iconos que conforman una identidad referente a una realidad material concreta, por ejemplo Euskal Herria como nación materialmente existente ha desarrollado cierta simbología que la identifica, veáse, la ikurriña, el lauburu, el irrintzi etc. Asimismo la revolución proletaria mundial ha generado su propia simbología (la bandera roja, el puño en alto, canciones etc). Estas expresiones superestructurales son el reflejo de una realidad material, en este caso de un movimiento político revolucionario. Cada estructura material y económica genera elementos superestructurales y el folclore es uno de ellos. El proletariado internacional desarrolló en función de sus intereses históricos elementos folclóricos que ayudasen a reproducir su ideología en contra de lo viejo y a favor de lo nuevo, como una herramienta más de transformación de la realidad.

Pero como decíamos, las apariencias no siempre han de corresponderse con la esencia real de las cosas. El hecho de revestirse con unas formas aparentemente marxistas no implica para nada que estas estén representando un movimiento revolucionario. Y este es el error en el que caen muchos camaradas. La utilidad del folclore en muchos casos, y no pocos en el movimiento comunista, es el camuflaje de ideas reaccionarias bajo la bandera roja. Esto es algo que hay que comprender: el propio marxismo tiene a su enemigo en sus entrañas, las clases materialmente existentes reproducen constantemente la ideología burguesa dentro del movimiento obrero.

De manera general muchos comunistas caen en la trampa del revisionismo valiendose de las apariencias, y es que es necesario profundizar en el análisis de las experiencias revolucionarias para conseguir elevar nuestra percepción hasta que se identifique con la esencia real de las cosas. En posteriores escritos trataremos de desenmascarar el folclore de manera más concreta como puede ser la defensa del socialimperialismo soviético, vestigios del pasado siglo como la Revolución Cubana o Corea del Norte y el pensamiento Juche.

Es una lacra en el MCEe la defensa de estas diferentes situaciones (desde una u otra perspectiva) cuyo origen se sitúa, en última instancia, en la ideología. Una completa falta de análisis deja entrever que muchos comunistas no van más allá de las apariencias que una realidad presenta. No tratan de alcanzar la esencia de las cosas en sus contradicciones internas y en conexión con las externas. Quizá por miedo a darse de bruces con la realidad o quién sabe. La cuestión es que esa falta de profundidad en el análisis se retroalimenta con limitaciones revisionistas como el mecanicismo (en su concrección como estatismo), dado que el análisis principal que justifica sus posiciones viene a ser: medios de producción estatales=socialismo. Pero como decíamos ya entraremos en otra ocasión a la crítica de diferentes procesos revolucionarios de palabra y reaccionarios de hecho.

No hay que dejar que las banderas con estrellas rojas nos nublen la vista y es que, el folclore es un acompañante legítimo y necesario de un proyecto político revolucionario, pero siempre como acompañante y no con un discurso vacío que trate de engañar a las masas.

La pasada experiencia revolucionaria nos deja numerosos lastres en este sentido ya que, carente de poder transformador el MCI y el MCE ha heredado las formas complementarias a la revolución de manera acrítica defendiendo bajo la falsa apariencia actuaciones deplorables. El folclore es una forma moderna de revisionismo existente, que se limita a utilizar los símbolos (en su amplia significación) del viejo ciclo dando pie así a que los nuevos comunistas se dediquen a vivir del pasado con nostalgia y dedicándose a sacar banderas o fotos de líderes revolucionarios sin plantear una línea política que transforme la sociedad de clases.


“A medida que continúa la práctica social, las cosas que en el curso de la práctica suscitan en el hombre sensaciones e impresiones, se presentan una y otra vez; entonces se produce en su cerebro un cambio repentino (un salto) en el proceso del conocimiento y surgen los conceptos. Los conceptos ya no constituyen reflejos de las apariencias de las cosas, de sus aspectos aislados y de sus conexiones externas, sino que captan las cosas en su esencia, en su conjunto y en sus conexiones internas”

Mao Tse-Tung


Con este texto queremos dejar claro que existe una contradicción entre apariencia y esencia que en lo concreto puede materializarse en el folclore como forma vacía de contenido revolucionario. Es nuestro deber estudiar la realidad en profundidad para que mediante la práctica podamos distinguir entre lo aparentemente revolucionario y lo realmente revolucionario ya que el conocimiento tiene dos fases de aprehensión no podemos quedarnos en la primera que tan solo capta las cualidades superficiales. La aplicación de la lucha de dos líneas servirá para desenmascarar a todo aquel que en nombre del proletariado no pretenda más que engañar y avanzar posiciones respecto al campo revisionista con una teoría más elevada y útil al servicio de la revolución. Los comunistas no estamos obligados a asumir acriticamente lo que nos dicen sobre ciertas experiencias revolucionarias, no hay que defender a muerte algo porque “sea de los nuestros”. La crítica y la autocrítica son fundamentales para construir un proceso revolucionario así que no hay que tener miedo a asumir que la URSS a partir del XX. congreso era burguesa y reaccionaria y un largo etc. Como dijo Lenin “la verdad es siempre revolucionaria”, nosotros tenemos que aspirar a la verdad para poder transformarlo todo. Por eso decimos ¡NO al folclore del revisionismo!