Euskararen zapalkuntza

Iazkoan, Euskararen Egunez, euskal burgesia nazionalaren euskararen inguruko politika izan genuen kritika esparru. Aurtengoan, ordea, espainiar zein frantziar burgesia monopolistek gure hizkuntzaren kontra bideratzen duten politika etnozida izango dugu aztergai. Izan ere, euskal nazio zapalkuntzak oinarrizko izate etnolinguistikoa du, merkatu interesak zaintze aldera euskara zuzen kolpatzen baita.

Esan bezala, euskal nazio zapalkuntzaren ezaugarririk nabarmengarrienetarikoa dugu euskararen zapalkuntza. Hauxe etengabe sustatzen da, nahiz eta, frankismoan ez bezala, zapalkuntzaren era inplizituak nabarmentzen diren (esplizituek berehalako erreakzioa sortzen dute zapalduengan, burgesiak beharrezko duen egonkortasun soziala kolakan jarriz). Honela, diglosiaren sustapena da politika zapaltzailearen helburua: elebitasun faltsua ezarriz, gaztelaniaren etengabeko presentzia euskararen presentzia sinbolikoarekin konbinatzen da. Izan ere, gaztelaniak ez du inongo ofizialtasunik behar bere presentzia bermatzeko; eta hala ere, ofizial agertzen dute. Honen helburu bakarra hizkuntza minorizatuak zapaltzea da, gaztelaniaren posizio pribilegiatuari hizkuntza minorizatuen politika bertsuak ezarriz, eta legezko pribilegioa ezarriz gaztelaniaren mesedetan. Bestela ere, gaztelania gizarte hizkuntza legez sustatzen da etengabean, gaurkotasunari eta egungo kontsumo bizimoduari zuzenki errotua. Euskara, gaztelaniaren aldean, erabat minorizatuta utzi dute alor horretan (telebista piztea eta euskaraz eta gaztelaniazko kateak konparatzea besterik ez dago jabetzeko).

Zapalkuntza hau, ostera, ezberdina da lurraldearen arabera. EAEn, zapalkuntza lehentxo aipaturiko forma inplizituan nagusitzen da, baina Nafarroan (ezarritako gune misto eta ez-euskaldunetan batik bat) eta Iparraldean zapalkuntza esplizitua da oso: hezkuntza publiko euskalduna galarazi, inongo babes instituzionalik ez eman, identitate arrotzarekin lotu, garatu gabeko hizkuntzatzat hartu edota folklore hutsera mugatzen dute euskara. Hau guztia, noski, tokian tokiko burgesiaren behar eta gaitasunen araberakoa da, zapalkuntza beraren izatea den bezalaxe.

Izan ere, hizkuntzek komunikatzeko balio duten heinean, merkatu harremanak ezartzeko balio dute. Merkatu harremanak ezartzeak, aldi berean, burgesiaren sektoreen eragin esparruak zehazteko balio du. Azken hau garbi ikus daiteke inperialismo yankiak duen pisua ingelesak duenarekin alderatzen badugu, eta hain zuzen ere, pisu hori bere bloke bereko estatuetan ezartzen dela kontuan izanik. Gauzak honela, katalanaren zapalkuntza eta euskararena alderatuz gero, laster adituko dugu euskararen kontrako zapalkuntza askoz ere irmoki bideratzen dela; kontuan hartzekoa da katalanak, gaztelaniarekiko parekotasun handia izanik, ez duela mehatxu handia suposatzen espainiar burgesia inperialistaren berezko merkatu-harremanentzat. Euskararen kasuan, ordea, parekotasunaren gabeziak sekulako buruhaustea dakar merkatu harreman bateratuak ezartze aldera. Hauxe da, hain zuzen, euskara eta minorizatutako hizkuntza guztien zapalkuntzaren zergatia.

Komunistok nazio auziarekiko dugun planteamendua argia da: nazioak desagertzera bideratuta daude komunismoaren atzeneko fasera heldu eta batera. Baina desagerpen honek berezko fusio progresiboa eskatzen du, zapalkuntza oro borrokatuz (burgesiaren interesekoa baino ezin baita izan) eta berdintasunean ezarriz desagerpen hori. Hortaz, honek nazioen konfigurazioa aldatzea dakar iraultzarekin batera; eta beraz, hizkuntzena ere bai. Asko dira Euskal Herrian euskaraz kontsigna darabiltenak, eta esan daiteke gu horrekin ados garela. Baina lehen aipatutakoaren harira, euskara ezin liteke Euskal Herrira mugatu, ezinezko bailitz horrelako egoeran berdintasunera heltzea gainontzeko hizkuntzekin. Gure proiektua espainiar estatu inperialista suntsitu eta iberiar nazioen estatu-komuna konfederala ezartzea izanik, ezinbesteko dugu hizkuntza minorizatuen muga nazionalak gainditzea, konfederazio osora hedatuz. Horrelako politiken tankerakoak aplikatuak izan dira dagoeneko estatu burgesetan, Suitzan kasu(1), bideragarritasunaren froga dena.

Euskara-eguna

Komunistok, ezinbestean, burgesia monopolistaren politika etnozidak salatzen jarraitu beharra dugu, hizkuntza zapalduen eskubideen alde. Nazio askapena indar burgesek bideratu izan dutenean, askapena nazionalki partziala izan da beti, erabateko edo besteko zapalkuntzak iraun baitu (gaelikoarena Irlandan, kasu). Euskararen kasuarekin antzera gertatzen zaigu, soilik klase borrokaren bidezko botere berriaren (proletarioaren) sortzeak eta zaharraren (burgesaren) zanpatzeak eraman gaitzake Euskal Herriko hizkuntzaren bermera. Hortaz, iazkoan esandakoak errepikatu eta zaharrak berritzea tokatzen zaigu: akaso, euskara iraultzarekin ez dela salbatuko; baina iraultzarik gabe ziur ezetz.


Oharrak:
(1)Suitza potentzia inperialisten tarteko herrialdea izanik, ez du aliantza zuzenik horietako batekin, eta hortaz, bere izate plurala mantentzea komeni zaio. Suitzan, alemana, frantsesa, italiarra zein erromantxea hizkuntza ofizial dira herrialde osoan, nahiz eta bakoitza parte batekoa baino izan berez, alemanaren erabilera nagusi izanik usadioz herrialdearen hiru laurdenetan.

Azaroaren 28an Amnistiaren garrasiari tinko

Badator azaroaren 28a, berriro ere Amnistiaren aldarriak Bilboko kaleak zeharkatuko ditu. Batzuetan indar handiagoz eta beste batzuetan gutxiagoz izan bada ere behargin-mugimenduaren sorreratik etenik izan ez duen aldarria da. Zapaltzaile eta esplotatzaileek isilarazi nahi izan badute ere, ezin izan dute bere asmoa inoiz bete, ezin izan dute inoiz Amnistia iraganeko borroka izatea lortu. Kausak mantenduz efektuak desagerrarazi nahi dituenaren asmo zoroa da haiena: guztiaren gainetik bere zapalkuntza mantendu nahi baitute, baina eragiten duen aurkako borroka ezabatuz; hori ezinezkoa dela konturatu barik. Ez dira, ordea, zoro bakarrak: badaude errepresioarekin eta preso politikoak egotearekin amaitu nahi dutenak, baina horren erantzule den zapalkuntza gainditu barik!

Guk, ordea, gure helburuak betetzeko ezin dugu inolako erokeriarik onartu; horregatik, badakigu “konponbide” bakarra zapalkuntza ororekin amaitzea dela eta, preso politikoen eta errepresioaren auzia ez dela konponduta egongo askapen sozial eta nazionala lortu arte, hau da, hain zuzen ere, Amnistia. Errealitatea ezagutzen duen eta zapalkuntza guztiekin amaitzera bideratuta doan aldarria. Horregatik nahi dute zapaltzaile (eta, nola ez, azken finean bere konplizeak direnek) borroka honekin amaitu: boikota, intoxikazioa, errepresioa, desinformazioa… haientzat denak balio du zapalkuntzaren paradisua (beraiena) iraunarazteko. Baina oztopo denen gainetik Amnistiaren deiadarra gero eta ozenagoa da eta ezerk ezin dezake isilarazi!

Datorren azaroaren 28an milaka ahotsek aho batez Bilboko kaleak Amnistiaren garrasiaz bete ditzaten,

JO TA KE, AMNISTIA ETA ASKATASUNA LORTU ARTE!

* Adierazpen honen bitartez, azaroaren 28ko amnistiaren aldeko manifestazioarekin bat egiten dugula adierazi nahi dugu.

KARTELA (A2)

Catalunya-ko prozesu independentistaren irakurketa

Burgesia katalana. Kataluniako burgesia nazionalak hauteskunde “plebiszitarioak” deitu ditu, erreferenduma ordezkatuz edo. Hau aparteko gertakizuna da Kataluniako eta Espainiar Estatuko historian, eta zinez behar du patxadazko azterketa estatuko indar-korrelazioan gerta litezkeen mugimenduak aditze aldera. Hala ere, guk ez dugu uste hauteskunde burges konbentzional batzuek erabaki dezaketenik katalan nazioaren etorkizuna, batez ere kontuan izanik aldez aurretik egina dagoena %80ko baietzaz independentzia eskatu zuen erreferenduma, burgesiak bortxatutakoa izan zena.

Kontraesanak (komunistok iraultza antolatu eta iraultzarako baldintzak sortu behar ditugu) Lenin-ek zioenez «iraultzarako ez da nahikoa masa esplotatu eta zapalduek bizi diren bezala bizitzen jarraitzeko ezintasunaz kontziente izatea eta aldaketak aldarrikatzea; iraultzarako beharrezkoa da esplotatzaileak bizi eta gobernatzen duten bezala bizi eta gobernatzen jarraitu ezin izatea. Soilik “behekoek” nahi ez dutenean eta “goikoek” iraganean bezala bizitzen jarraitu ezin dutenean, orduan soilik garai dezake iraultzak. Beste hitz batzuetan, egia hau honela adierazten da: krisi nazional orokor (esplotatu eta esplotatzaileei eragiten diena) bat barik ezinezkoa da iraultza». Alderdi komunista izanik iraultzaren gidaria berari dagokio argi eta garbi iraultza antolatzea, iraultza burutzeko beharrezko baldintzak sortzea: baldintza subjektiboak (“behekoek” nahi ez izatea) eta ahal den heinean objektiboak ere (“goikoek” ezin izatea). Baldintza objektiboak, printzipioz, kapitalismoaren –inperialismoaren- garapenak eta burgesia desberdinen artean dauden kontraesan, tirabira, arazo eta gerren bidez sortuko balira ere, Alderdi Komunistak ahal duen neurrian borroka hauek indartu eta bizitu behar ditu burgesia ahulagoa izan dadin, aipatu berri dugun bezala.

Catalunya-ko prozesu independentistak, argi eta garbi, Catalunya-ko burgesiaren eta Espainiakoaren artean kontraesanak sortu ditu eta, beraz, prozesuaren jarraipen eta garapenak kontraesan hauek mantendu egingo lituzke eta, baliteke, areagotu ere egitea. Baina sortzen dituen kontraesan eta borrokak ez dira soilik burgesia katalan eta espainolaren artean, prozesu independentistak “mendebaldeko” bloke inperialista eta BRICSen artean ere sortu baititzake, Europar Batasuna Catalunya-ren independentziaren aurka egonik eta EBan sartzeko oztopoak jarririk, BRICSek baliatu dezaketen egoera da Europan ezartzen hasteko, bi bloke inperialisten arteko borroka bizituz. Horretaz gain, Catalunya eta Israel-en arteko erlazio onak “mendebaldeko” bloke inperialistaren barnean ere kontraesanak sortu litzake, EB-ren eta Israelen artean. Laburbilduz, prozesu independentistak kontraesan eta borrokak sor ditzake bi bloke inperialisten artean, Estatu bereko bi burgesien artean eta bloke inperialista beraren barnean baita.

Horregatik, azaroaren 9ko erreferendumean aukera egokia BAI-BAI-a zela adierazi genuen, honek prozesu independentistaren jarraipena baitzekarren eta, ondorioz, Catalunya-ko eta Espainiako burgesien arteko tirabiren jarraipena eta prozesuak independentziara segituz gero ziurrenik aipatutako borroka eta kontraesan inperialisten sortzea. Hau guztiagatik ezin izango genuke inolaz ere edozein kontsigna sasiraultzaileren aitzakipean prozesu independentistaren aurka egin, burgesien arteko borrokaren etetearen alde egitea baita eta, azken finean, burgesiaren ahultzearen aurka.

Horregatik, burgesiaren ahultzearen alde egin behar dugunez, borroka hauek bizitu eta indartu egin behar ditugu, burgesia katalanaren benetako nahiak salatu behar ditugu eta masa herrikoiek hori ulertzea lortu (ez baitu balio burgesia katalanak atzera egitean «guk genuen arrazoia» esatea, KKE-k Grezian erreferendumarekin egin duen bezala; arrazoia soilik izanda ezin baita garaitu, iraultza sozialerako masek egia eta jarrera iraultzailea ulertu eta bere egitea da beharrezkoa), eta hori ulertzeko ez da nahikoa burgesiaren nahiak salatzen dituen agitazio eta propaganda, masen esperientziak ere garrantzi handia du. Horregatik, prozesu independentistan ezin dezakegu burgesiaren nahiak besterik gabe salatu; bere asmoak masa guztien aurrean azaleratzearen alde egin behar dugu, masek bere esperientziaz ikusi dezaten burgesia katalanak ez duela nazio katalanaren askapena bilatzen eta proletalgo iraultzaileak bai ordea. Esperientziaz ohar daitezen, kataluniar nazioaren autodeterminazio-eskubidea eta nazio-askapena lortzeko interes handiena duena proletalgoa dela eta berak soilik eman diezaiokeela mugimendu independentistari nazio-zapalkuntzaren eta gainontzeko zapalkuntza guztien aurkako postura.

Nazio-askapena (komunistok zapalkuntza ororen aurka egin behar dugu) Komuniston betebeharra zapalkuntza guztiekin amaitzea da. Zapalkuntza horietako batzuk proletalgoaren diktaduraren bidez soilik konpondu daitezke; beste batzuk, ordea, kapitalismoan guztiz konpondu ezin badira, neurri handi batean baretzea posible da, esate baterako, nazio-zapalkuntza. Honek ez du esan nahi lehenago –kapitalismoan- konpon daitezkeen zapalkuntza hauek lehentasunik izan behar dutenik besteen aurrean eta hau lortzeko taktikoki beste klase batzuekin aliantzak egin behar ditugunik estrategia iraultzaile baten baitan egon barik, estrategia iraultzaile baten menpe ez dagoen taktika oro taktika erreformista baino ez baita izango. Izan ere, aipatu dugun bezala komunistok zapalkuntza guztiekin bukatu behar dugu eta guztiekin amaitzeko modu bakarra iraultza da, beraz, kapitalismoan konpon daitezkeen zapalkuntzen aurkako borroka, zapalkuntza guztien aurkako –sozialismoaren aldeko- borrokaren menpe egon behar du, hau baita zapalkuntza guztiak desagerrarazteko, hots, gure helburua betetzeko modu bakarra. Hala ere, beste aldetik, honek ez du esan nahi sozialismoan ez bada, desagerrarazi – edo neurri handi batean baretu- daitezkeen zapalkuntzak desagerraraztearen alde borrokatu behar ez dugunik, bukaerako helburuari kalterik egiten ez badio ez baitu zentsurik proletalgoaren egoera hobetuko duen zapalkuntza baten aurka ez egitea, arazo guztia konpontzen ez duela esanez. Kontsigna erreza da: aterabide demokratiko-burgesa duten zapalkuntza partikularren aurka borrokatu; borroka hori zapalkuntza guztien aurkako borrokaren menpe egonik.

Beharrezko azalpentxo hau egin ostean, har dezagun dagokigun gaia. Nazio-askapena (edo nazio-zapalkuntza nabarmenki baretzea behintzat) menperatze burgesaren baitan gauzatzea posible dena jakina da, hau da, nazio-zapalkuntzak aterabide demokratiko-burgesa duela, baina ez modu orokorrean, hau da, zapalkuntza nazionalik gabeko “mundu kapitalista bat” posible dela, inperialismoak nazio-zapalkuntza indartzen eta sortzen baitu, horregatik ezinda nazio-zapalkuntza “mundu kapitalistatik” desagerrarazi, dena den kasu partikular urrietan posible da menperatze burgesean honi gogor erasotzea, nazio-zapalkuntza nabarmenki leunduz(honek ez du esan nahi burgesiak nazio-askapena lortzeko asmorik duenik edo nazio-askapenaren borroka burgesiaren esku utzi behar denik; aterabide demokratiko-burgesa badu ere, masa herrikoi eta langileek dute konpontzeko interes handiena –bereziki proletalgoak- eta, beraz, borroka demokratiko-herrikoia da).

«Kapitalismoaren markoaren pean bertan egin daitekeena, gatazka nazionala ahalik eta gehien murriztea, bere oinarrian erasotzea eta proletalgoarentzat ahalik eta arrisku gutxien izan dezan egitea da» , hori lortzeko nazioen autodeterminazio-eskubidearen alde borrokatuz, izan ere, «sozialdemokraziaren helburua, nazioen autodeterminazio-eskubidearen alde borrokatuz, nazioen zapalkuntza politikari amaiera ematea da, politika hori ezinezko egitea eta, horrekin, nazioen arteko borrokaren oinarriak erasotzea, leuntzea, minimora murriztea»

Honen alde egin behar dugu komunistok, zapalkuntza nazionala minimora murriztearen alde eta inperialismoaren erreakziorako joerak zeregin hau nabarmenki zailtzen badu ere hau kapitalismoan nolabait egingarria da. Beraz, ez du balio, EeMK-ako erakunde askoren gisara, nazio-auzia eta autodeterminazio-eskubidea sozialismorako utzi behar dela esatea. Kapitalismoan egingarria bada, egin dezagun erabateko askapena beti helburu izanik! Zapalkuntza guztien aurka gauden heinean ezin dugu zapalkuntza bat, dena delakoa, leuntzeari uko egin. Nazioen kasuan ezin dugu autodeterminazio-eskubidearen alde borrokatzeari uko egin, izan ere, nazioen arteko gatazka leuntzeko «beharrezkoa da herria demokratizatzea eta nazioei aske garatzeko aukera ematea».

Catalunya-ri dagokionez, ordea, ezin daiteke bertako mugimendua, printzipioz, nazio baten askapen nazionalaren aldeko mugimendua denik esan, ezta erreferenduma autodeterminazio-eskubidea gauzatzeko denik. Izan ere, autodeterminazio-eskubidea nazioaren eskubidea da -edo gutxienez Estatu berberaren menpe dagoen zatiarena- eta jorratzen ari garen kasuan ez da nazio osoarentzako autodeterminazio-eskubidea gauzatzeko erreferenduma proposatzen, baizik eta Estatu beraren menpe dadoen zatiaren zati batentzako, beraz, ezin daiteke, besterik gabe, autodeterminazio-eskubide gisa definitu. Azken finean, nazio katalanean ekonomikoki indartsuena den lurraldea Catalunya bera izanda eta burgesia katalanaren asmoak zeintzuk diren jakinda logikoa da mugimendu independentista Catalunya-ra mugatzea; gainera, Catalunya-ko burgesiak ez du nazio katalan guztian Estatua presionatuko duen mugimendu sendo bat sortzeko indarrik, Catalunya-n soilik sortzeko, ordea, badu horretarako gaitasunik (mugimendu independentistak berak argi eta garbi uzten duen bezala). Hortaz, mugimendua nazio katalaneko zati batera soilik mugatzean ezin daiteke esan Països Catalans-en nazio-askapenaren aldeko mugimendua denik. Honek ez du esan nahi komunistok mugimendu hau bultzatu behar ez dugunik, bai mugimendu independentistak nazio-askapenaren aldeko mugimendura salto egin dezan – nazio-askapenaren aldeko borroka hori sozialismoaren aldeko borrokaren menpe jarririk- eta baita gorago aipatutako kontraesanengatik.

Beraz, beharrezkoa da erreferenduma nazio guztian –edo Estatu espainolaren menpe dagoen zatian hasiera batean- egin beharra adieraztea soilik honek ziurta baitezake nazio katalanaren autodeterminazio-eskubidea gauzatzea. Egia da, ordea, kapitalismopean autodeterminazio-eskubidea modu errealean ematea ezinezkoa dela, hala ere, Lenin-ek zioen bezala honek ez du esan nahi kapitalismoak dirauen bitartean autodeterminazio-eskubidearen alde borrokatu behar ez denik, guztiz kontrakoa baizik. Guztiz beharrezkoa da demokrazia politikoaren aldarrikapen denak formulatu eta praktikan jartzea, ez modu erreformistan, baizik eta iraultzailean; demokrazia burgesaren markoengatik mugatzen utzi barik, baizik eta hauek apurtuz .

Laburbilduz, egun burgesia katalanaren nahien menpe, “erabakitzeko eskubidearen” lemapean dagoen eta ia-ia kontraesanak sortzeko soilik balio duen mugimendua, benetako autodeterminazio-eskubidearen -eta, azken finean, nazio-zapalkuntza baretzearen – aldeko mugimendu bihur dadin egin behar dugu komunistok, nazio osora zabalduz, honek argi eta garbi burgesia katalanarengan kontraesanak sortuko lituzke mugimendua bere nahietatik urruntzean. Honen ondorioz, masak burgesiarengandik urrunduz eta tinko dirauen proletalgo iraultzailearengana hurbilduz.

Eginbehar internazionalista Honetaz gain, aipatzekoa da (labur bada ere) nazio-auzian komunistok dugun betebehar internazionalista. Honi dagokionez, nazio zapaltzaileko eta zapalduko proletalgoek helburu berbera badute ere, betebehar desberdinak dituzte. Alde batetik, nazio zapaltzaileko proletalgoak (Espainiakoak lantzen ari garen kasuan) «ezin du Estatu jakin baten mugen barnean nazio zapaldu bat indarrez mantentzearen aurka borrokatzeari utzi, eta hori da hain zuzen autodeterminazio-eskubidearen alde borrokatzea. “Bere” nazioak zapaltzen dituen kolonia eta nazioen banaketa politikorako askatasunaren alde egin behar du». Beste aldetik, «nazio zapalduko sozialistek [Kataluniakoak gure kasuan] batasun oso eta baldintzarik gabea defendatu eta praktikan jarri behar dute aparteko gogoarekin, baita nazio zapaldu eta zapaltzaileko antolakuntza batasuna ere», izan ere, beharrezkoa da «Estatu jakin bateko nazio guztietako proletalgoen klase borrokaren aliantza estua, banaezina» . Aliantza hori gauzatzeko eta zentralismo demokratikoa errealitate bihurtzeko beharrezko da Alderdia bakarra izatea, baina batasun hau soilik izango da posible nazionalismo guztiak alde batera utzi eta internazionalismo proletalgoa gure egitean. Zoritxarrez eginbehar internazionalista hauek gaur egun oraindik EeMK-n ez daude argi, bai errealitatean banatzeko askatasuna ukatzen dutenengatik (gero aztertuko ditugun esaldi zentzubakoen aitzakipean) eta baita proletalgoaren batasuna ukatzen dutenengatik; azken finean, biak internazionalismo proletalgoa ukatuz, eta batzuk nazionalismo espainolean eta besteak euskal nazionalismoan eroriz (lehenengoa bigarrena baino txar eta erreakzionarioagoa izanik). Hala ere, gai honetan ez gara gehiago luzatuko dagoeneko aurreko lanetan landu baitugu eta ez da lan honen helburua gai hau bereziki lantzea.

PCPE eta EeMK beste erakunde batzuen jarrera EeMK-ko (Estatu espainoleko Mugimendu Komunista) zenbait erakundek,EeMK-ko (Estatu espainoleko Mugimendu Komunista) zenbait erakundek, prozesu independentistaren aurka egitean, prozesua proletalgoaren gidaritzapean ez dagoela argudiatzen dute eta baita “jaio” litekeen Estatu Katalana burgesa izango litzatekeela ere. Horretaz gain, klase-batasunaren izenean ere prozesu independentistaren aurka egiten dute. Argumentu sasimarxista honek guztiz agerian uzten du erakunde hauen nazionalismo espainola. Ikus dezagun bada ea argumentu hauek nazionalismo espainolaren erakusle diren eta, ondorioz, argumentu hauen bidez burgesia espainolari fabore egiten dioten.
1- Prozesu independentista proletalgoaren gidaritzapean ez dagoela argi egonda, noren gidaritzapean dago prozesu independentistaren aurkako postura? Ez al da akaso Espainiako burgesia bere gidari? Orduan, borroka honen arteko jarreren gidariak eta, beraz, borrokaren parte-hartzaileak, Estatu espainoleko eta Kataluniako burgesia badira, bata bestearen aurka egonda, honek bi burgesiak ahultzen dituela argi dago eta elkar-ahultze hori proletalgoaren nahietarako onuragarria dela ere. Hala ere, ez gara hemen gai honen inguruan gehiago sakonduko, dagoeneko landu baitugu. Beste aldetik, proletalgoa prozesu honen gidari ez izatearen arrazoia “baliteke” gidaritza hori burutzeko tresna falta dela izatea, Alderdi Komunista hain zuzen ere. “Baina ez al dakizu gure erakundearen izena irakurtzen? –esango digute haiek- Alderdi Komunista gu gara, lagun”. Beno ba, hori horrela bada, mugimendu independentistaren gidari proletalgo iraultzailea izan dadin egin beharko duzue kexak alde batera utzita; gidaritza horren bidez, mugimenduak autodeterminazio-eskubidea helburu izan dezan eta burgesien arteko kontraesanak handitzeko, baita burgesia katalanaren barnekoak ere, proletalgo iraultzailearen gidaritza onartzea edo bere asmoak alde batera uztearen artean erabaki behar izatean, lehenago edo beranduago burgesia katalanaren benetako nahiak agerian utziz eta Catalunya-ko masa langile eta herrikoiak komunistengan bere gidaria ikusiz, honela masa hauek sozialismoaren aldeko borrokara hurbilduz.

2- Estatu Katalan independentea kapitalista izango litzatekeela argi egonda, zer da ba Estatu espainola? “Kapitalista, noski, baina kontuz! Guk erreferendumean Estatu sozialistaren aldeko papeletak sartu genituen”, Kataluniak bere asmo eta helburuak adierazi behar zituen erreferenduma boikoteatuz, baina hori bai instituzio espainoletako edozein hauteskunde boikoteatzea inolaz ere ez! Estatu espainolak bere klase-izaera ezkutatzeko ia urtero antolatzen dituen hauteskundeek sekulako garrantzia baitute Estatu espainolaren eta bere militarren mehatxupean lehenengoz egiten den erreferendum batekin! Estatu espainolaren instituzioetako hauteskundeek, gaur egun, sistema demokratiko-burgesa izugarri ezegonkortu dezakete, baina burgesiaren artean kontraesan eta borroka mantendu eta areagotzeko – eta, ondorioz, burgesiak ahultzeko- balio duen erreferendum batek menperatze burgesa indartu baino ez du egiten! Burgesia katalanaren duda eta ezbaien aurrean postura iraultzaile sendo bat izateak burgesia katalana soken kontra jartzea eta, bide batez, bere benetako nahiak agerian uztea masen konfiantza irabaziz, horrela mugimendu demokratiko-herrikoiaren gidaritza burutuz hutsaren hurrengoa da, hobe da hautesontzietan inora ez doan papeleta bat sartzea “Estatu sozialistaren alde”, baina mugimendu demokratiko-herrikoiari muzin eginez eta bide batez demokrazia burgesa egonkortuz, hori da komuniston eginbeharra!

3- Klase-batasunaren aitzakipean Catalunya-ko mugimendu independentista ukatzen badute, klase-batasuna beti beharrezkoa izanda, suposatzen dugu haiek ez dutela inoiz mugimendu nazional bat bera ere babestuko, baina jakin badakigu marxismo-leninismoak ez duela mugimendu nazionalekiko jarrera hau, marxismo-leninismoak kapitalismoa ahultzen dituen mugimendu nazionalak babesten dituela. Horretaz gain, suposatu beharko dugu kapitalismoak dirauen artean autodeterminazio-eskubidearen aldeko edozein borrokaren aurka egingo dutela “klase-batasuna” aldarrikatuz, klase-batasuna beti baita funtsezkoa. Hau ere, soberan dakigu ez dela maxismo-leninismoak defendatzen duena. Beste aldetik, zer klase-batasunetaz hitz egiten dute? Ba al dago, gaur egun, Estatu espainolean klase-batasuna gauzatzen duen Alderdia? Azkenik, badirudi ez dute ulertzen klase-batasuna eta autodeterminazio-eskubidearen aldeko borroka ez daudela kontrajarrita, internazionalismo proletalgoa aplikatuz biak bide berdinetik doazela eta funtsean autodeterminazio-eskubidea klase-batasunaren izenean ukatzea nazionalismo espainolaren erakusle baino ezin dela izan.

Azken finean, Kataluniako burgesiari eta nazionalismo katalanari mesede egitearen beldur izateagatik Espainiako burgesia eta nazionalismo espainolari fabore egiten diote, besteak baino are erreakzionarioagoak direnak. Estatu osoko proletalgoaren klase-batasuna aldarrikatzen dute, klase batasun hori nazio zapalduen banatzeko askatasuna onartu ezean ezinezko dela konturatu gabe. Internazionalismo proletalgoa aldarrikatzen dute, internazionalismo hori euren nazionalismoarekin –eta edozeinekin- bateraezina dela konturatu gabe. Dirudienez ez dira ohartzen nazio desberdinetako burgesien artean borrokak sortzen direla eta hauek proletalgoarentzako onuragarriak izan daitezkeela, Alderdi Komunista paregabea zuena gero!

Alderdi Komunistaren bidean Hala ere, komunistak ez gara gezur eta ilusioez bizi. Aipatu dugun guztia zuzena dela uste badugu ere, ezinezkoa da aipatutako egitekoak egoki aurrera eramatea Alderdi Komunistarik ez dagoen bitartean, eta Alderdi Komunista ez da existituko erakunde baten izena hori izateagatik edo erakunde desberdin batzuk batzeagatik bere batasuna Alderdia dela aldarrikatuz, eta Alderdi Komunista ez da existituko teoria iraultzaile batez gidatutako praktikarik eta praktika iraultzaileaz hornitutako teoriarik ez badu. Alderdia (berr)eratzea da komuniston oinarrizko eginbeharra gaur egun, hori barik ezinezkoa delako Catalunya-ko prozesuak sortutako egoera eta baldintzak iraultza sozialistaren bidean aipatu bezala aprobetxatzea. Horregatik, gure helburu nagusia gaur egun Alderdi Komunista (berr)eratzea izanda, mugimenduan egin beharreko lana batik bat honen menpe egon beharko luke, helburu hori lortzeko baldintzak sortuz, eta mugimenduaren parte diren elementu kontziente eta aurreratuenak komunismora hurbiltzea, burgesiaren nahiak salatuz eta proletalgoaren interesak azalduz, bere gidaritza beharrezko egiten dituen interesak eta, ondorioz, gidaritza hori ezartzeko proletalgo iraultzailearen erakundearen eta berau gidatzeko teoria iraultzailearen beharra argi utziz eta, era berean, Alderdia eraikitzeko egin beharrekoa, idazlan honetan landuko ez duguna.

Eginbeharrak (laburpena) Gorago aipatu dugu prozesu independentistak kontraesan eta borrokak sor ditzakeela burgesia ezberdinen artean, eta printzipioz borrokak menperatze burgesa ahultzen badu ere, posible da, ere berean, bi parteetako batek prozesuaren bidez indar handiagoa lortzea. Hala ere, komunistok ez dugu inolaz ere honen beldurrik izan behar, proletalgoaren klase-independentzia mantentzen den heinean, sozialismorako bidean burgesia edo bloke inperialista baten aurka borrokatzean beste burgesia edo bloke inperialista batek etekinak lortzen baditu; hasieran indartu egin badaiteke ere, luzera, sozialismora hurbiltzeko balio izan duenez, kapitalismo mundialaren erorketa ere hurbildu egiten du, burgesia edo bloke inperialista guztien erorketa ere hurbilduz. Catalunya-ko prozesuak printzipioz sozialismora hurbiltzen ez bagaitu ere, komunistok egoki jarduten badugu posible da egoera proletalgoaren nahietarako erabili ahal izatea; horregatik, BRICS-ak edo burgesia katalana hasiera batean indartuko balira ere, borrokak orokorrean menperatze-forma burgesa ahultzeaz gain, komunistok gure egitekoak eginez gero, Catalunya-ko burgesia eta BRICS-ak ere ahulduko lituzke luzera begira. Beraz, ezin gaitu horrek gure bidean geldiarazi. Baina sozialismora hurbil gaitezen beharrezkoa da gure egitekoak egitea, gure ustez egiteko horrek gorago aipatutakoak izanik eta bi zatitan bana daitezkeenak.

Alde batetik, egiteko orokorrak, gaur egungo egoera konkretuak eta errealitatea aztertuz, nazio-askapenaren eta sozialismoaren alde egin beharrekoa: prozesu independentistaren jarraipena kontraesanak handitzeko eta burgesiak ahultzeko helburuarekin; mugimendu independentista autodeterminazio-eskubidearen aldeko mugimendu nazional bihurtzea; agitazio, propaganda eta esperientziaren bidez, burgesiaren asmoak agerian ustea masa herrikoi eta langileak autodeterminazio-eskubidearen defentsa sutsua egiten duen proletalgo iraultzailearen gidaritzapean jarriz eta, azkenik, internazionalismo proletalgoaren bidez nazionalismoen aurkako borroka, eta nazio zapaldu eta zapaltzaileko klase-batasuna lortzea, borroka bateratua aurrera eraman ahal izateko. Beste aldetik, aipatu dugun Alderdiaren (ber)eratzea dugu helburu, hau lortzeko beharrezko baldintzak sortuz eta elementu aurreratuenak komunistongana erakarriz.

Biak dira guztiz beharrezkoak, lehenengoak gaur egungo egoera sozialismoaren beharretarako erabiltzeko eta Alderdiaren (ber)eratzean masengandik ez urruntzeko, beraien aldarrikapen demokratiko-herrikoi nagusiak gure eginez eta masek aldarrikapen horien aldeko borrokan izandako sendotasun eta indarragatik komunistongan erreferenteak ikusiz. Hau egin barik, masak gugana ez hurbiltzeaz gain, gure aurkako jarrera ere hartuko zuten, berbontzi hutsak izateagatik, esaldi sasiiraultzaileak esateagatik eta baita praktika iraultzailea alde batera uzteagatik ere. Hortaz, masekin fusioa ez lortzean ezin esango genuke Alderdi Komunistarik dagoenik esan. Bigarrena, era berean, sozialismorako bidean behar-beharrezkoa da eginbehar horiek modu bateratu eta iraultzailean egin ahal izateko eta prozesu independentistari etekin maximoa atera ahal izateko.

Horregatik, historiaren gurpilean aurrera egiteko beharrezkoa da nazionalismoen banderaren lekuen internazionalismo proletalgoarena igotzea: nazioen banatzeko askatasunaren defentsa eta Estatuko nazio guztietako proletalgoaren batasunaren sutsua eginik, burgesia ahultzearen alde eta proletalgoa bere Alderdiaren bidez indartzearen alde tregoa gabe borrokatuz.

Era berean, salatu beharra dugu kataluniako burgesia nazionalaren (uler dadila hauxe kataluinaren naziotasuna aldarrikatzen duen sektorea bezala) jokoa prozesuarekin. Iaz erreferenduman kataluniako nazioak independentziari BAI esan ostean, oraindik ere trikimaluek indarrean darraite eta anbiguetatez beteriko hauteskunde “plebiszitarioak” antolatu dituzte, non katalanen hitz zilegia burgesiaren morroiek esparru parlamentarioan erabakiko duten. Egia esan, ez dago inongo bermerik JxSi koalizioak irabaziz gero independentzia aldarrikatu dezan; Artur Mas bera etengabe dabil Espainiarekin hitz egin behar dela esanez, eta CUP berak koalizioan parte hartzeari uko egin dio, arrazoi berarengatik. Hauteskundeak irabazi ostean independentzia ez aldarrikatzeak enegarren fartsa suposatuko luke burgesia katalanaren eskutik. Aldarrikatuta ere, eta momentuz inongo indar inperialistaren babesik gabe, nekez saihestuko dute Katalunian espainiar estatuaren esku hartze politiko (autonomia bertan behera utziz eta Auzitegi Konstituzionalaren mekanismoak indarraz jarriz) edota militarra (hain entzuna den tankeen mehatxua praktikan jarriz). Zentzu honetan, burgesia katalanak hitza betetzeko lukeen aukera bakarra txinatar edo errusiar inperialisten babesa eskuratzea da, Europar Batasuna presionatzeko asmoz edo zuzenean bloke inperialistaz aldatze aldera. Aukera bien aurrean (Estatuarekin negoziazioa bilatzea ala independentzia aldarrikatzea), lehenengoak dirudi litekeena, batez ere orain arteko burgesia nazionalaren jarrera kontuan izanda.
Komunistok, ezinbestean, iazko erreferendumaren (A9) erabakia bete dadin galdegitea besterik ez dugu, autodeterminazio eskubidea aldarri legez izanik. Handik aurrera, hauteskunde burgesek, parlamentarismoak, eta tankerakoek nazio katalanaren erabaki zigeliaren bortxatzea baino ez dute islatzen. Ondorioz, Kimetzek boikotaren planteamendua beretzen du I27ko hauteskundeen aurrean, engaimenduaren seinale baitira guretzat.

Análisis sobre el proceso independentista de Catalunya

La burguesía nacional catalana ha convocado elecciones “plebiscitarias”, como sustituto del referéndum. Este es un suceso de suma importancia en la historia de Catalunya y del Estado español, y por ello necesita un análisis minucioso para determinar los movimientos que se podrían dar en la correlación de fuerzas. De todos modos, nosotros no creemos que unas elecciones burguesas convencionales puedan ser el medio de decidir el futuro de la nación catalana, aún más teniendo en cuenta que ya está celebrado el referéndum, mediante el cual se aprobó la independencia con el 80% a favor y que más tarde fue incumplido por la burguesía.

Contradicciones

Como decía Lenin «para la revolución no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como viven y exijan cambios; para la revolución es necesario que los explotadores no puedan seguir viviendo y gobernando como viven y gobiernan. Sólo cuando los “de abajo” no quieren y los “de arriba” no pueden seguir viviendo y gobernando como antes, sólo entonces puede triunfar la revolución». Siendo el Partido Comunista el dirigente de la revolución, al PC le toca claramente organizar la revolución, crear las condiciones necesarias para ella: los subjetivos (que los “de abajo” no quieran) y, en la medida de lo posible, los objetivos (que los “de arriba” no puedan). Aunque las condiciones objetivas, en un principio, las crearía el propio desarrollo del capitalismo –imperialismo- y las contradicciones, disputas y guerras entre distintas burguesías, el PC ha de fortalecer y avivar esas luchas para que la burguesía sea más débil.

El proceso independentista de Catalunya ha creado claramente contradicciones entre la burguesía catalana y española y, por lo tanto, la continuación y el desarrollo del proceso mantendría esas contradicciones y, posiblemente, las agravaría. Pero las contradicciones y luchas que crea no son solamente entre la burguesía de Catalunya y la de España, sino que también podría crear contradicciones entre el bloque imperialista “de occidente” y los BRICS: al estar la UE en contra de la independencia de Catalunya y ponerle obstáculos para entrar en ella, los BRICS podrían aprovechar la situación para comenzar a establecerse en Europa, avivando las contradicciones entre ambas potencias imperialistas. Además de eso, son conocidas las buenas relaciones entre Israel y Catalunya, pudiendo crear contradicciones dentro incluso del bloque imperialista “occidental”. Resumiendo, el proceso independentista bien podría crear o agravar las contradicciones entre los dos bloques imperialistas, entre dos burguesías de un mismo Estado y dentro de un bloque imperialista.

Por eso, ante el 9-N manifestamos que la elección correcta era el SÍ-SÍ, ya que esta conllevaba la continuación del proceso independentista y, por lo tanto, la creación o agravación de las contradicciones entre distintas burguesías y bloques imperialistas. Es por eso por lo que no podríamos bajo cualquier consigna pseudorrevolucionaria hacer frente al proceso independentista, ya que sería apoyar el fin de la lucha entre la burguesía y, al fin y al cabo, posicionarnos contra el debilitamiento de la burguesía.

Por eso, como tenemos que tratar de que la burguesía sea más débil, tenemos que avivar y fortalecer esas luchas, denunciando los intereses reales de la burguesía catalana y que las masas populares lo comprendan (ya que no vale decir que nosotros teníamos razón cuando la burguesía se eche para atrás, tal y como hizo el KKE en Grecia con el referéndum; ya que sólo teniendo la razón no se puede vencer, para la revolución es necesario que las masas entiendan la verdad y hagan suyas las posturas revolucionarias), y para que lo entiendan no es suficiente con la agitación y propaganda que lo denuncie, sino que la experiencia de las masas también tiene una vital importancia. Por lo tanto, en el proceso independentista no podemos limitarnos a denunciar los intereses de la burguesía catalana, debemos tratar de exteriorizar y sacar a la luz sus objetivos para que las masas puedan comprobar que la burguesía catalana no busca la liberación nacional del pueblo catalán y, en cambio, el proletariado revolucionario sí lo hace. Para que mediante la experiencia se den cuenta de que es el proletariado el que mayor interés tiene en conseguir el derecho de autodeterminación y la liberación nacional de los Països Catalanas, y que sólo él puede darle al movimiento independentista la postura contra la opresión nacional y todas las demás opresiones.

La liberación nacional

El objetivo de los comunistas es acabar con todas las opresiones. Si bien algunas de esas opresiones tan solo pueden solucionarse mediante el socialismo; otros, en cambio, pueden solucionarse en gran medida (si no totalmente) bajo el capitalismo, por ejemplo, la opresión nacional. Esto no quiere decir que al poder solucionarse antes deban tener mayor prioridad y que para lograrlo haya que juntarse con otras clases tácticamente sin que esté subordinada a una estrategia revolucionaria, ya que toda táctica que no esté bajo una estrategia revolucionaria sólo llegará a ser una táctica reformista. Porque, como hemos afirmado debemos terminar con todas la opresiones y la única forma de hacerlo es mediante la revolución, por lo tanto, la lucha contra las opresiones que puedan solucionarse bajo el capitalismo, debe estar subordinada a la lucha contra todas las opresiones –es decir, a favor del socialismo-, ya que esta es la única forma de acabar con todas las opresiones. Por el otro lado, de aquí no se desprende que si no es bajo el socialismo no se ha de tratar de acabar con las opresiones que tienen salida bajo el capitalismo, como ciertas organizaciones del MCEe creen. La consigna es simple: luchar contra las opresiones que tengan salida democrático-burgués, subordinándolo a la lucha contra todas las opresiones.

Después de esta necesaria aclaración, tomemos el tema que nos corresponde. Es sabido que la liberación nacional (si no es completamente, en gran medida) se puede conseguir en el capitalismo, es decir, que la opresión nacional tiene una salida democrático-burguesa; aunque no en modo general, como si un “mundo capitalista” sin opresión nacional fuera posible, pero en ciertos casos particulares sí que es posible.

«Lo que sí se puede [hacer], incluso dentro del marco del capitalismo, es reducir al mínimo la lucha nacional, minarla en su raíz, hacerla lo más inofensiva posible para el proletariado» , luchando por el derecho de autodeterminación para conseguirlo, ya que con ello «la socialdemocracia se propone como objetivo poner fin a la política de opresión de las naciones, hacer imposible esta política y, con ello, minar las bases de la lucha entre las naciones, atenuarla, reducirla al mínimo».

A favor de esto tenemos que hacer los comunistas, a favor de reducir la opresión nacional al mínimo posible y aunque la tendencia del imperialismo a la reacción dificulta en gran medida este quehacer en cierta medida, sigue siendo posible conseguirlo bajo la dominación burguesa. Por lo tanto, no vale decir que hay que dejar la cuestión nacional y el derecho de autodeterminación para el socialismo. ¡Si es factible en el capitalismo, hagámoslo teniendo la total liberación siempre como objetivo! En cuanto que estamos contra todas las opresiones, no podemos negarnos a suavizar cualquier opresión. En el caso de las naciones no podemos negarnos a luchar por el derecho de autodeterminación, ya que para aminorar las luchas entre las naciones «es necesario democratizar el país y dar a las naciones la opción de desarrollarse libremente».

En cuanto a Catalunya, en cambio, no se puede decir, en un principio, que sea un movimiento por la liberación nacional de una nación, ni siquiera que el referéndum sea para materializar el derecho de autodeterminación. Ya que el derecho de autodeterminación es un derecho de la nación –o por lo menos de la parte de la nación que está bajo un mismo Estado- y en el caso catalán no se propone la libertad de separación de toda la nación, sino de una parte de la parte que está bajo el dominio del Estado español, por lo que, no es posible, definirlo, sin más, como derecho de autodeterminación. Teniendo en cuenta los objetivos de la burguesía catalana y que Catalunya es la parte más poderosa económicamente de la nación catalana, es lógico que el movimiento independentista se limite a Catalunya. Además, por el momento, la burguesía catalana no tiene la capacidad de crear y dirigir un movimiento que presione al Estado en toda la nación catalana, en cambio, en Catalunya sólo sí (tal y como lo demuestra el propio movimiento independentista). Por lo tanto, al limitarse el movimiento a una sola parte de la nación, no podemos decir que sea un movimiento por la liberación nacional de los Països Catalans. Esto no quiere decir que no debamos apoyar este movimiento, tanto para tratar de que el movimiento independentista se convierta en un movimiento por la liberación nacional –subordinando esta liberación a la lucha por el socialismo-, como por las contradicciones antes mencionadas.

Por lo tanto, es necesario dejar claro la necesidad de hacer el referéndum en toda la nación –o, por lo menos, en la parte del Estado español- ya que sólo así se conseguiría materializar el derecho de autodeterminación. Es cierto, en cambio, que bajo el capitalismo el derecho de autodeterminación se dé de una forma real, pero esto no quiere decir que mientras dure el capitalismo no se haya de luchar por el derecho de autodeterminación, sino todo lo contrario. Es necesario formular y poner en práctica todas las reivindicaciones de la democracia política, no a la manera reformista, sino al modo revolucionario; no dejándose constreñir por los marcos de la legalidad burguesa, sino rompiéndolos.

Resumiendo, tenemos que tratar de convertir el movimiento que hoy en día está bajo los intereses de la burguesía catalana, que tiene como objetivo “el derecho a decidir” y que casi-casi sólo sirve para crear contradicciones, en un movimiento por el derecho de autodeterminación –y, por lo tanto, por la liberación nacional- a nivel nacional, logrando además crear contradicciones en la burguesía catalana al desviarse de sus objetivos. Y como consecuencia de eso, logrando separar a las masas de la burguesía catalana y acercándolas al proletariado revolucionario que permanece firme.

La tarea internacionalista

Además de esto, cabe señalar (aunque sea muy brevemente) las tareas internacionalistas que los comunistas tenemos respecto a la cuestión nacional. En cuanto a esto, aunque el proletariado de la nación opresora y de la nación oprimida tienen el mismo objetivo, los quehaceres de cada uno de ellos son distintos. Por un lado, el proletariado de la nación opresora (el de España en nuestro caso) «debe exigir la libertad de separación política de las naciones y colonias que “su” nación oprime». Los proletarios de la nación oprimida, en cambio, (es decir, el de los Països Catalans) «deben defender y poner en práctica con especial ahínco la unidad completa e incondicional, incluyendo en ello la unidad organizativa, de los obreros de la nación oprimida con los de la nación opresora», debido a que, es necesaria «la alianza más estrecha, indisoluble, de la lucha de clase de los proletarios de todas las naciones de un Estado determinado» . Para materializar esa alianza y que el centralismo democrático sea realidad es necesario que le Partido sea uno, pero esta unidad sólo será posible cuando se dejen a un lado todos los nacionalismos y, en su lugar, pasemos a abrazar el internacionalismo proletario. Tristemente, hoy en día, estas tareas internacionalistas no están claras en el MCEe, ya sea por los que en la realidad rechazan el derecho a la separación política (mediante argumentos sin sentido que en seguida analizaremos), como por los que rechazan la unidad del proletariado de todo el Estado; unos cayendo en el nacionalismo español y los otros en el nacionalismo de la nación oprimida (siendo el primero más reaccionario). Aún así este tema no lo desarrollaremos más ya que no es el objetivo de este trabajo.

La postura del PCPE y otras organizaciones del MCEe

Algunas organizaciones del MCEe, al posicionarse en contra del proceso independentista, argumentan que el proceso no está bajo la dirección del proletariado y también que el Estado catalán que fuera a crearse sería burgués. Otra excusa usada por estas organizaciones es la de la unidad de clase. Estos argumentos pseudomarxistas son reflejo, al fin y al cabo, del nacionalismo español de estas organizaciones, que trataremos de demostrarlo en las siguientes líneas:

1- Estando claro que el proceso independentista no está dirigido por el proletariado, ¿quién es el que dirige la posición contraria al proceso independentista? ¿No es acaso la burguesía española la que lo dirige? Por lo tanto, si los dirigentes de esta lucha son la burguesía española y catalana, esta lucha entre ambas ha de debilitarlas mutuamente y esto ha de ser lógicamente beneficioso para el proletariado, como hemos señalado anteriormente. Por otro lado, “puede” que la razón para que el proletariado no dirija esta lucha sea que le falte la herramienta para hacerlo, que no es otro que le Partido Comunista. “Pero, ¿es que no sabes leer el nombre de nuestra organización? –nos dirán ellos- El PC somos nosotros”. Bien pues, si eso fuera así deberíais de tratar de hacer al proletariado dirigente de esta lucha democrática, dejando a un lado las quejas y lamentos; para que mediante esa dirección el movimiento tenga por objetivo el derecho a la autodeterminación, para agravar las contradicciones entre las burguesías e incluso en la propia burguesía catalana, al obligarle a elegir entre la dirección del proletariado revolucionario y el abandonar sus aspiraciones, dejando claro ante las masa obreras y populares los objetivos reales de la burguesía catalana y haciéndoles ver en los comunistas los que más firmemente se muestran contra todo tipo de opresión, acercando así a estas masas a la lucha por el socialismo.

2- Estando claro que el Estado Catalán independiente sería capitalista, ¿qué es pues el Estado español? “Capitalista, claro, ¡pero ojo! Nosotros en el referéndum metimos papeletas por el Estado Socialista”, boicoteando el referéndum mediante el cual Catalunya tenía que mostrar sus objetivos y deseos; pero eso sí, ¿boicotear las elecciones para cualquier institución española? ¡De ninguna manera! Y es que las elecciones que el Estado español celebra casi cada año para disfrazar su naturaleza de clase cobran mil veces más importancia que un referéndum que se hace por primera vez y bajo la amenaza del Estado y sus militares. ¿Quién puede no ver que las elecciones para las instituciones del Estado español desestabilizan considerablemente el sistema democrático-burgués y que el referéndum que podía debilitar a la burguesía, en cambio, sólo fortalecía la dominación de la burguesía? ¡De nada sirve tener una postura revolucionaria firme ante las dudas, atrayendo así a las masas; es mucho mejor meter una papeleta que no va a ningún lado, pero, eso sí, “a favor del Estado socialista” mientras rechazan al movimiento democrático-popular y ayudan a estabilizar la democracia burguesa! ¡esa es la verdadera tarea de los comunistas!

3- Si en nombre de la unidad de clase rechazan el movimiento nacional catalán y teniendo en cuenta que la unidad de clase es siempre necesaria, podríamos suponer que estas organizaciones nunca apoyarían ningún movimiento nacional, pero es bien sabido que el marxismo-leninismo no tiene esta actitud frente a los movimientos nacionales, ya que apoya los movimientos nacionales que puedan debilitar el capitalismo. Además, podemos suponer que bajo el capitalismo siempre rechazarán el derecho a la autodeterminación, por considerarla contraria a la “unidad de clase”, ya que la unidad de clase es siempre fundamental. De sobra sabemos también que no es esto lo que el marxismo-leninismo defiende. Por otro lado, sería interesante saber de qué unidad de clase hablan, ¿es que existe en el Estado español el Partido Comunista capaz de hacer real esa unidad? Por último, parece que no entienden que la unidad de clase y el derecho de autodeterminación no están contrapuestos, que mediante la aplicación del internacionalismo proletario ambos van de la mano y que, al fin y al cabo, rechazar el derecho a la autodeterminación en nombre de la unidad de clase no puede ser muestra más que de su nacionalismo español.
Estas organizaciones, por miedo a ayudar a la burguesía catalana y al nacionalismo catalán, acaban haciéndole el juego a la burguesía y al nacionalismo de la nación opresora, aún más reaccionario que el primero. Reivindican la unidad de clase del proletariado de todo el Estado, obviando que esa unidad es imposible sin el reconocimiento real del derecho de las naciones oprimidas a separarse. Reivindican el internacionalismo proletario ignorando que ese internacionalismo es incompatible con su nacionalismo –y con cualquiera-. ¡Excelente ese Partido comunista vuestro!

En el camino del Partido Comunista

Pero los comunistas no vivimos de ilusiones y mentiras, afrontamos la realidad para ser capaces de transformarla. Aunque consideremos que todo lo expuesto anteriormente sea justo, es imposible llevar adelante acertadamente las tareas planteadas mientras no exista el Partido Comunista, y el PC no existirá porque una organización se autodenomine así, ni porque varias organizaciones se unan reivindicando que su unión ha creado el PC. El PC no existirá mientras no tenga una práctica guiada por una teoría revolucionaria y una teoría enriquecida por una práctica revolucionaria. Es por eso que la (re)constitución del Partido es la principal tarea de hoy en día, porque sin él es imposible, entre otras cosas, aprovechar las condiciones creadas por el proceso catalán para la revolución socialista. Por eso, siendo nuestro primordial objetivo la (re)constitución, el trabajo de los comunistas en el movimiento debería estar en gran medida subordinado a esto, creando las condiciones necesarias para llevar la (re)constitución a cabo y atrayendo a los elementos más conscientes y avanzados a las posiciones revolucionarias, explicando los deseos de la burguesía y los del proletariado, los cuales hacen necesaria su dirección y, por lo tanto, la organización del proletariado revolucionario (con una teoría revolucionaria) mediante el cual poder ser el dirigente.

Conclusión

Más arriba hemos mencionado que el proceso independentista puede crear y crea contradicciones y conflictos entre distintas burguesías, y aunque, en un principio, esto debilita la dominación burguesa en general, también es posible que una de las dos burguesías se fortalezca mediante el proceso. De todos modos, los comunistas no debemos de tener ningún miedo a esto, ya que mientras el proletariado mantenga su independencia de clase, si en el camino hacia el socialismo al luchar contra una burguesía o bloque imperialista otra burguesía o bloque imperialista sal fortalecida; y es que, aunque al principio salga beneficiada, debido a que esa lucha ha servido para llegar al socialismo, a más largo plazo habrá servido para destruir el capitalismo mundial y, por lo tanto, todas las burguesías y bloques imperialistas. A pesar de que el proceso de Catalunya, en un principio, no nos acerca al socialismo, es posible que si obramos de la manera correcta la situación pueda ser usada para los deseos y objetivos del proletariado; por eso, aunque del proceso puedan salir beneficiados los BRICS o la burguesía catalana, además de debilitar el sistema burgués en general, a largo plazo también debilitaría a la burguesía catalana y a los BRICS, siempre y cuando cumplamos nuestras tareas, que a nuestro juicio son las expuestas más arriba y que podríamos separar en dos partes:

Por un lado, los quehaceres generales, mediante el análisis de la situación concreta y de la realidad lo que hay que hacer por la liberación nacional y el socialismo: la continuación del proceso para la agravación de las contradicciones; convertir el actual movimiento en un movimiento nacional a favor del derecho de autodeterminación; mediante la agitación, propaganda y la experiencia, dejar claras las intenciones de la burguesía y atraer a las masas hacia el proletariado revolucionario y, por último, la lucha contra los nacionalismos para que sea posible una real unidad de clase. Por otro lado, teniendo como objetivo la (re)constitución del Partido, atraer a los elementos más adelantados a los comunistas y crear las condiciones para llevar a cabo dicha (re)constitución.

Ambos son totalmente necesarios, los primeros para aprovechar la situación en el camino al socialismo y para no alejarse de las masas en la (re)constitución, haciendo nuestras sus principales reivindicaciones democrático-populares y para convertirnos en referente debido a la firmeza y consecuencia en la lucha por esas reivindicaciones. Sin hacer esto, las masas cogerían una actitud negativa con respecto a los comunistas, por ser simples charlatanes que dicen frases pseudorrevolucionarias y dejar a un lado la práctica revolucionaria. Por lo tanto, al no haber conseguido la fusión con las masas no podríamos de ninguna manera hablar de Partido Comunista. La otra parte de nuestras tareas es igualmente totalmente necesario en el camino al socialismo, para poder llevar a cabo las primeras tareas de forma unida y realmente revolucionaria y poder así sacar el máximo beneficio del proceso independentista.

Para finalizar, tenemos que denunciar el juego de la burguesía nacional de Catalunya (entiéndase como el sector que reivindica la nacionalidad de Catalunya) con el proceso. Después de que el año pasado en el referéndum Catalunya dijera SÍ a la independencia, siguen con sus trucos y han convocado unas elecciones plebiscitarias llenas de ambigüedad, en las cuales los siervos de la burguesía decidirán en su parlamento la palabra legítima de los catalanes. A decir verdad, no hay ninguna garantía de que la victoria de la coalición JxSi vaya a declararse la independencia; Artur Mas dice una y otra vez que es necesario hablar con España, la CUP misma ha rechazado participar en la coalición debido a la misma razón. Que después de las elecciones no se declarara la independencia supondría la enésima farsa por parte de la burguesía catalana. Aún declarándolo, por ahora sin el apoyo de ninguna fuerza imperialista, muy difícilmente evitarían en Catalunya la independencia política (suspendiendo la autonomía e imponiendo por la fuerza los mecanismos de la Tribunal Constitucional) y/o militar (la tan conocida amenaza de los tanques). En este sentido, la única salida que le queda a la burguesía catalana es obtener el apoyo del imperialismo ruso o chino, ya sea para presionar a la UE o para directamente cambiarse de bloque imperialista. Entre las dos opciones (declarar la independencia o negociar con el Estado) parece que la segunda es más posible, sobre todo teniendo en cuenta la actitud de la burguesía nacional hasta ahora.

Los comunistas, no pretendemos nada más que se cumpla lo que el referéndum (9N) del año pasado declaró, reivindicando así el derecho de autodeterminación por encima de todo. Sin referéndum, cualquier mecanismo de la burguesía, ya sean las elecciones burguesas, el parlamentarismo o cualquier mecanismo parecido reflejan la violación de la decisión legítima y democrática de la nación catalana. Por todo ello, la organización Kimetz aboga por el boicot frente a las elecciones del 27S, pues no son más que signos de engaño.

Autodeterminazioa eta GED ekimena

image_previewIgande honetarako (Ekainak 21), Gure Esku Dago plataformak “Gaur hautestontzia, bihar erabakia” lelopean “erabakitzeko eskubidea” aldarrikatzeko ekitaldiak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan. GED ekimena Herrialde Katalanetako ANCn oinarrituta jaio zen, hark zuen arrakastaren ondorioz. Honelaxe, GEDk izate sendoa hartu du Euskal Herrian. Antza, plataforma honen izatea autodeterminazio eskubidea (erabakitzekoa, euren hitzetan) gauzatua izan dadin lan egitea da. Baina, zelan liteke plataforma zibil batek hainbat borrokaren ostean lortu ez dena eskuratzea?

Izan ere, Euskal Herrian autodeterminazioaren aldeko jarrera oso errotuta dago gizartean. Izan independentziaren alde zein kontra, gehiengo zabalak demokratikoki erabakitzeko nahia du, eta hori sistematikoki ukatua izan da bi Estatu inperialisten barrenetatik. Kontua da GED bezalako plataforma zibil baten mugak zeintzuk diren orain dela oso gutxi ikusi genituela Katalunia aldean. Bertan, kontsultaren emaitzek %80ko emaitzekin (espainiar monopolistek egindako boikota gorabehera) independentziari baiezkoa eman ostean, ustez kontsultaren aldeko ziren alderdi politiko burgesek debatea parlamentura eraman behar zela erabaki zuten, euren gotorlekura, alegia. Horren aurrean, ANC mutu geratu eta katalanen erabakia bortxatua izan zedin galarazteko ez zuen inongo mugimendurik egin.

Guk ez diogu inongo trabarik jarri nahi zilegi eta aurrerakoia den aldarrikapenari, baina aldarrikapen horrek dituen mugak kontuan hartu beharrekoak direla iritzi diogu. Era berean, Katalunian emandako prozesua ez da izan ANCren jenialtasunari esker, baizik eta burgesia katalanak abiaturiko mugimenduaren ondorioz. Beraz, euskal burgesiak horrelakorik abiarazteko intentziorik ez duenean, GEDren arrakasta ez da helduko. Izan ere, euskal burgesiak bere klase-kide katalanak baino posizio erosoagoa du espainiar estatuko klase menperatzaileen blokean, kontzertu ekonomikoaz hornituta dagoelarik. Egoera honen aurrean, burgesia txiki euskaltzalea da autodeterminazioa eta independentziaren aldeko apustua egin dezakeen bakarra GED bezalako proiektu baten bidez. Ez dezagun ahantzi nazio askapenak izaera interklasista duela; proletalgoaren zein burgesiaren arazoa dela.

Euskal naziotasunaren arazoa konpondu beharreko problematika da; eta problematika honen muina estatu burgesek Euskal Herriaren naziotasunaren kontra etengabean eragin dituzten zapalkuntza, jazarpen eta etnozidio praktikak izan dira. Hortaz, egoera honekin amaitzeko ezinbestean behar du Euskal Herriak bere zapaltzaileetatik banatzea; eta hori bi eratara da egingarri: 1) Autodeterminazio eskubidearen bidez estatuetatik independizatuz edo 2) estatu zapaltzaileak suntsituz eta nazioarteko bizikidetza sustatuz herrien artean. Bigarren aukera honek mugimendu iraultzailearen bidez nazio auzia konpontzea dakar, lehenengo aukerak iraultza gauzatzeke uzten duen bitartean, eta nazio askapenaren prozesua burgesiaren gidaritzapean. Estatuak suntsitzeko, nazioartekotasun proletarioa aplikatu beharra dago hauek osatzen dituzten nazioetako beharginen artean, nazionalismo ororen kontra eginez eta nazioen arteko eskubide berdintasuna sustatuz egun nagusi diren jarrera zapaltzaile eta etnoziden aurrean.

Kimetzek, nazio askapenaren alde diharduen erakunde komunista legez, nazio auzia bide iraultzailetik konpontzeko hautua egiten du, bide zilegi eta demokratikoena baita. Horretarako, ezinbestekoa da Euskal Herriaren nazio zapalkuntza gauzatzen duten estatu inperialisten behin-betiko eraisketa, eurek zapaldutako herriak aske eta haien etorkizunaren jabe izan daitezen bandera gorripean. Ekin diezaiogun komunismoaren birsorpenari, iragandako akatsak gainditu eta botere-egitura beharginak gauzatzeko Alderdi Komunista materializatze aldera.

GORA EUSKAL HERRI GORRIA!
GORA NAZIOARTEKOTASUN PROLETARIOA!
IRAULTZA ALA HIL!p031_f01

Amnistia eta ezker abertzalea

amnistiaAmnistiaren aldeko borroka berriro ere oihartzun handia hartzen ari da Euskal Herrian, hein handi batean Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren Aurkako Mugimenduaren lanari esker. Era berean, Amnistiaren aldeko gutunak, dagoeneko 130 errepresaliatu politiko baino gehiagok sinatu duena, bide horretan asko lagundu du. Amnistiaren inguruan berpiztutako eztabaida/mugimendu guzti honek argi uzten du, Hasier Arraizen nahien gainetik, amnistia ez dela totem bat, baizik eta mugimendu iraultzaile ororen oinarrizko aldarrikapena eta, era berean, ildo desberdina duten mugimendu/erakunde iraultzaile guztiak batzen dituen borroka.

Ezker abertzaleak eta zenbait damutuk esaten digutenez garrantzitsuena orain Estatu Espainol eta Frantsesen espetxe politika terroristak onartzea da, behin beraien legeek markatzen dituzten baldintzak beteta onurak jasotzeko edo kartzelatik irteteko, baina hori bai presoek bere “konpromisoa” erakutsi behar dute “egindako mina onartuz” eta “indarkeriazko bideei” uko eginez. Ikus daitekeenez ezker abertzaleak ez du sikiera presoei bai ala bai legedi komuna aplikatzeko eskaria egiten, baizik eta hori aplikatzeko goian aipatutako baldintzak jartzen dizkie presoei. Horretaz gain, bere estrategiarekin bat datozen presoak bakarrik axola zaizkiela dirudi —eta ez gehiegi hauek ere—, izan ere, makurtu nahi ez duten preso politikoentzako ez dute irtenbiderik aurkezten eta, beraz, badirudi begi onez ikusten dutela beraien aurka politika terrorista bera aplikatzen jarraitzea.

Egia da, ordea, gaur egun Amnistia edo irteera orokor bat ez dela preso politikoak askatzeko biderik azkarrena. Zergatik askatuko lituzkete Estatu Espainol eta Frantsesek ENAM-en preso politikoak ezker abertzalea bera bakarrik, inori ezer eskatu gabe, etengabe makurtzen bada? Dagoeneko ezker abertzaleak ez du eskaintzeko ezer eta Estatuek jaso dezaketena ezker abertzaleak bere kabuz gustura egiten badu zertarako askatu ENAM-en preso politikoak? Era berean, ENAM-en baitakoak ez diren preso politikoak (badaudela, eta ENAM-enak ez diren euskal preso politikoak ere) irteteko aukerak are murritzagoak dira. Hau da, gaur egun, preso politikoen irteera orokor bat gauzatzea ia ezinezkoa da eta presoak kartzelatik irteteko bide azkarrena legedi komunak ezarritakoa betetzea litzateke.

Hala ere, preso politikoak askatzeko biderik errazena ez izatearen aitzakiapean, egun, Amnistia baztertu egin behar dela diotenek ez dute tutik ere ulertu. Helburu nagusia ez da inolaz ere barruan daudenak lehenago aske egotea, hori izango balitz helburua barruan dauden militante iraultzaileek ez lukete inoiz hartutako bidea hartuko, borroka armatuak eta militantzia iraultzaileak lau horma horien artean luzaroan egotera eraman zitzaketela baitzekiten. Gaur egun, eta beti, helburu nagusia errepresaliatu politiko iraultzaileak egotea bermatzen dituen baldintzak desagerraraztea da, eta horren alde borrokatu zuten hain zuzen beraiek: askapen nazional eta sozialarengatik. Horretan datza Amnistiak, presoak askatzeko bide luzeagoa izan badaiteke ere, arazoa konpontzeko bide bakarra da, arazo bat konpontzeko bide bakarra honen kausak konpontzea baita —eta ez ondorioak, zenbaitek sinestarazi nahi diguten bezala—, hau da, zapalkuntza ororekin amaitzea.

Amnistiaren bideak, iraultzaren bideak, askapen sozial eta nazionalaren aldeko bidea den heinean, ezin dio borroka molde bat berari ere uko egin, egoera bakoitzean zapalkuntzei aurre egiteko baliagarriak diren borroka metodoak erabiliz: baketsuak zein indarkeriazkoak, dagoeneko asmatutakoak zein asmatzeke daudenak, legalak zein ilegalak… Guztiak izan daitezke lagungarriak egoera konkretu batean eta ezin daitezke aurrez, egoera konkretua aztertu gabe, betirako baztertu.

Horretaz gain, edozein mugimendu iraultzailetan borroka partzialak borroka orokorrera bideratu behar dira, borroka orokorraren garaipenak, era berean, borroka partzialen garaipena dakarrelako, baina ez alderantziz; hitz gutxitan, borroka partzialak borroka orokorraren menpe daude. Beraz, errepresio politikoa klase- eta nazio-zapakuntzaren parte denez, errepresaliatu politikoen aldeko borroka askapen nazional eta sozialaren aldeko borrokaren menpe egon behar du. Jarrera hau izan da preso politiko iraultzaileek erakutsitakoa, esaterako, bere kaleratzearen truke damu eta errendizioa ez onartzean. Horregatik, kartzelan, klandestinitatean, masa-lanean edota beste edozein frontetan jardun, askapen nazional eta sozialaren bidean aurrerapausoak ematea da garrantzitsuena, honek bakarrik ziurtatuko baitu zapalkuntza eta klase gabeko gizartea eraikitzea eta Amnistiaren aldarria errealitate bihurtzea, Amnistiaren, iraultzaren, bidean helmugaraino helduz.

Bien bitartean, ordea, ezker abertzaleak beste bide bat badagoela esaten digu, berea, orain “Bakerako euskal bidea” izenaz ezagutarazi dutena eta azken urteotan aplikatzen ibili direna. Amnisitaren bideak askapen nazional eta sozialera garamatzan bitartean, bide honek, Azkarraga euskal presoen eskubideen aldeko plataformaren bozeramaile izatera darama; Hasier Arraiz kasko gorrien nagusiarekin bostekoa ematera darama, hauek beste behin atxilotzera doazenean; instituzioetako zenbait poltronatara darama; EAJrekin paktatzea helburu gorena izatera darama… Azkarraga, kasko gorriak, poltronak eta EAJ, guztiak askapen sozial eta nazionalaren etsaiak, baina ez, ordea, ezker abertzalearenak, ezta bere bidearenak ere. Beraz, ezinezkoa da bide honek zapalkuntzen amaierara eramatea eta, ondorioz, bide honen bidez Amnistia lortzea.

Ezker abertzalearen borroka moldeek ere argi uzten dute haiena ez dela askatasunera, amnistiara, eramango gaituen bidea, “metodo legal eta demokratiko(-burges)ak” soilik erabiltzeko erabakia hartu baitzuten. Metodo hauek soilik edo metodo hauei garrantzi handiena emanez askapen nazional eta soziala lortzeko ezintasuna bistakoa da, eta are handiagoa da askapena lortzea helburu ez denean. Zentzu honetan ezker abertzalea kontsekuentea dela onartu behar da: bide demokratikoak-burgesak ideia demokratiko-burgesentzat, eta azken finean, Amnistiara ez daramaten bideak Amnistia totem bat dela uste dutenentzat.

Ezker abertzalearen izaera sozialdemokratak ere argi uzten du zein den bere bidea, izan ere, kontuan hartu behar da sozialdemokraziak sistema demokratiko-burgesa ikusten duela bere helburuak lortzeko tokia, baina askapen nazionala eta soziala, aldiz -eta amnistia, ondorioz-, jakina den bezala, ezin daitezke demokrazia-burgesaren baitan lortu. Ezker abertzalea, eta sozialdemokrazia orokorrean, bere nahiak betetzeko demokrazia-burgesa beharrezko menperatze forma bezala ikusten duenez, honen aurka altxatzen direnen aurka borroka sutsua aurrera eramango duela, Amnistia lortzeko bide bakarraren aurka eginez.

Beraz, laburbilduz, bi bide aurkezten zaizkigu aurrean: bata labur eta erosoa, etsaiarekin kolaboratzera baino ez garamatzana; bestea, berriz, askoz ere luze eta gogorragoa, baina bide latzean zehar besoak elkarri gogor loturik, beti aurrera eginez eta bideko sasi eta oztopoak eskura daukagunarekin kenduz, klaserik gabeko gizartera garamatzana, askatasunera,

AMNISTIARA!

Respuesta a Herri Gorri (sobre la cuestión nacional) y apuntes para el debate en el MCEe

imagesW1SUCV89Dado el debate abierto por los camaradas de Herri Gorri en consecuencia de la publicación de nuestro último Enbor, publicamos este documento como respuesta al análisis realizado por dicha organización sobre el artículo Polemizando sobre la cuestión nacional. Lo hacemos, ante todo, porque en el momento histórico en el que nos encontramos es imprescindible enarbolar la lucha de dos líneas a fin de completar un balance ideológico de la cosmovisión proletaria, cosmovisión que en nuestro días arrastra un importante cúmulo de limitaciones de la pasada experiencia revolucionaria que le lastran a la hora de actuar como ideología de vanguardia, lo que impide el cometido revolucionario del proletariado. Esta cuestión toma aún más relevancia si consideramos la nula compresión del principio universal de la lucha de dos líneas tanto en el MCEH como en el MCEe, lo que lleva al revisionismo hegemónico a evitar todo tipo de autocrítica y balance ideológico. Por tanto, la iniciativa de los camaradas de Herri Gorri nos parece enormemente positiva, ya que nos permite enrolarnos en una imprescindible lucha de contrarios que aborda, en este caso, un tema fundamental para nuestro contexto, como es el de la cuestión nacional. Sin más rodeos, pasamos a abordar los puntos con los que nuestros camaradas discrepan, así como sus motivos y su propio análisis.

Para comenzar, nuestros camaradas nos señalan que, el nacionalismo revolucionario, si bien es una tendencia pequeño-burguesa, abrió el camino a “la gestación de un marxismo revolucionario”. No obstante, debemos detenernos concienzudamente ante tal cuestión. Y es que, como bien señalan nuestros camaradas, el nacionalismo revolucionario del MLNV consagrado en la V. asamblea de ETA, se miraba en el espejo de las luchas de liberación nacional anticoloniales (Argelia y Vietnam), así como revoluciones democrático-populares en países subdesarrollados y expoliados por el imperialismo como Cuba. Querer llevar a cabo un proyecto de liberación nacional y social en plena Europa imperialista mirándose en el espejo del tercermundismo no podía sino ser síntoma de las limitaciones ideológicas que lastraban al MLNV más obrerista. De hecho, ya en los 80, el MLNV se asemejaba, intencionadamente, a los procesos revolucionarios centroamericanos. En dichos procesos, se estableció un frente popular con la liberación nacional en el horizonte. Estos frentes desarrollaban actividades guerrilleras y adoptaban una posición abiertamente prosoviética en los últimos años de la Guerra Fría. El MLNV actuaba mirándose en ese espejo, pero con la incapacidad de desarrollar la guerra de guerrillas y apostando por el terrorismo de cuadros en forma de presión a los Estados imperialistas. Con los sandinistas en el poder en Nicaragua y la Guerra Civil en El Salvador, fueron muchos los militantes del MLNV que se enrolaron en las guerrillas de estos dos países, síntoma de su simpatía y de su consideración como ejemplo de dichos procesos. A medida que caía la URSS y con ella, todos sus satélites europeos, en Nicaragua y El Salvador se abrieron “procesos de paz”, los frentes populares se convirtieron en un solo partido, se abandonó nominalmente el marxismo como ideología y se aceptó el pluralismo burgués como modelo sociopolítico justo. En casa, HASI era liquidado, HB pasaba de coalición a partido único, los culturalistas se hacían con el poder de ETA y de los centros de poder del MLNV y se comenzó a hablar de “socialismo identitario”. El paralelismo con la deriva del FSLN nicaragüense y el FMLN salvadoreño no es, por lo tanto, casual.

Continuando con el abordaje del texto, nuestros camaradas nos platean que la culpabilidad del aislamiento nacional no viene solo por parte de las fuerzas patrias, sino que más allá del Ebro hay culpables que señalar. Sin ninguna duda, el PCE, la principal fuerza antifranquista en el Estado español, puso todo tipo de trabas a cualquier tipo de lucha relevante contra el fascismo; y no es de extrañar. El PCE era y es una fuerza imperialista, una fuerza que representa los intereses de la aristocracia obrera, adoptando para ello las concepciones más desechables del marxismo, aquellas que violan su esencia revolucionaria para convertirlo en un conjunto de ideas inofensivas para el orden social establecido. En este sentido, a la aristocracia obrera le interesa que la burguesía monopolista aumente sus cuotas de mercado, a fin de verse beneficiada en el posterior reparto del pastel, siendo la opresión nacional una pieza clave de la unidad de mercado del Estado español. Y, ante esto, se nos plantea la siguiente cuestión: ¿Puede justificarse la adopción del nacionalismo en la nación oprimida cuando se hace lo propio en la opresora? La respuesta, entonada con toda rotundidad posible, es NO. El nacionalismo es una ideología burguesa, y como tal, debe ser combatida, sea cual sea su contexto, con su contrario dialéctico: el internacionalismo proletario. Si se da el caso, como se dio en los 70, de que en nombre de la unidad del proletariado se niega el derecho inalienable a la autodeterminación de las naciones, adoptando una posición imperialista, los comunistas debemos denunciar tal acción enarbolando el internacionalismo proletario. De hecho, hoy en día, existen organizaciones (PCPE, RC, PTD…) que en nombre de la unidad del proletariado han llamado a boicotear la consulta catalana del 9N, consulta donde la nación catalana estaba llamada a elegir su futuro. De esta forma, en nombre del proletariado estas organizaciones adoptaron la misma (o incluso una peor) posición que la burguesía monopolista española. Ante tales expresiones de ideología burguesa, los comunistas debemos mostrarnos beligerantes y enarbolar la bandera del internacionalismo. Lo que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia es responder al nacionalismo con más nacionalismo. Es decir, lo que hizo la V. asamblea fue, ante una posición ultrarreaccionaria del PCE, mirar para otro lado dejando a estos vía libre para hegemonizar todo el antifranquismo en el Estado español y tomar la senda del nacionalismo revolucionario para presionar al Estado (ya que la toma de poder se veía inviable) solo desde Euskal Herria.

En el siguiente párrafo, los camaradas de Herri Gorri discrepan con nuestro análisis sobre la Revolución Socialista Vasca, argumentando que, si organizarse a nivel de Euskal Herria en lugar de a nivel de los estados imperialistas es aislacionismo nacional, también lo es organizarse a nivel de los estados en lugar de hacerlo a nivel internacional. Para dar con la tecla en esta cuestión, bastaría con repasar lo que es un estado burgués, sus funciones y su cometido.

(…) El Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado con sigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar (…) (…) El ejército permanente y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza del Poder del Estado (…) (…)el Estado lo es, por regla general, de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo así nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprimida (…)

Como bien señala Lenin (“El Estado y la revolución”), el estado es un órgano de dominación de clase, mediante el cual, en el capitalismo, la burguesía ejerce su dictadura contra el proletariado. Para ello, se dota de cuerpos represivos especiales y de emergencia, así como de un amplio aparato burocrático. De la misma forma, establece un mercado nacional en el que basa su capacidad de desarrollo, lo que le asegura un mínimo de estabilidad. Por otra parte, esto no quiere decir que el capitalismo no sea un sistema mundial en el que los mercados estén interconectados, así como consolidados con organismos internacionales de toda índole. Sin embargo, los organismos internacionales del capital no tienen la capacidad de ejercer la dictadura de clase sin valerse de los estados. De hecho, y de forma incuestionable, los aparatos burocráticos y represivos de la burguesía, orientados hacia la dictadura contra el proletariado local, son de mucho mayor dimensión que los organismos imperialistas. Por ejemplo, el ejército imperialista yankee tiene un poder de despliegue mucho mayor que el que puede tener la OTAN. No obstante, cuando las cosas se complican, EEUU prefiere prescindir de la OTAN para actuar de forma más explícita, aunque rara vez le es necesario. De forma similar, cualquier cuerpo policial de un estado imperialista es de mucha mayor dimensión que la propia Interpol. Por lo tanto, si bien el capitalismo es un sistema mundial, requiere de los estados como entes para ejercer la dictadura de clase de la burguesía, siendo incapaz de prescindir de ellos. De esta forma, la revolución proletaria tiene como objetivo inapelable la destrucción de los estados burgueses, baluartes de la clase dominante. De la misma forma, los estados son el centro principal de producción ideológica de la clase dominante, en base a unas relaciones sociales que permiten la producción y la reproducción ideológica, (con especial ahínco en los Mass Media y su papel que juegan en ello) reafirmando una vez más su papel imprescindible como órgano de dominación de clase en el orden mundial de opresión. Por todo ello, no es comparable, como prentenden nuestros camaradas de Herri Gorri, el marco de Euskal Herria respecto al de los estados, con el de los estados respecto al orden internacional.

Ya en el apartado “Independencia política, táctica o estrategia” los camaradas dan muestras de no haber entendido nuestro planteamiento. Nosotros planteamos lo siguiente: un independentismo sea como sea e independiente al contexto histórico en el que yace, no es sino una burda expresión de nacionalismo. Que nadie dude de que, si las fuerzas revolucionarias empezasen a fortalecerse en el Estado español, el hasta hoy nacionalismo vacilante del PNV se convertiría en un independentismo radical; es decir, llamarían a independizarse de la revolución. Por tanto, que una fuerza que se diga revolucionaria esté dispuesta a llamar a la independencia incondicionalmente, incluso si eso supondría independizarse de la revolución, nos parece un disparate inconmensurable. Este es el mejor ejemplo de la inviabilidad de un independentismo incondicional en el seno de un proyecto revolucionario. En lo que al internacionalismo respecta, parece que continúa la incomprensión de nuestros camaradas respecto a nuestros planteamientos. Cuando hablamos de internacionalismo, nos referimos a la necesaria fusión de la clase más allá de las barreras nacionales. Concretamente, esto en nuestro contexto significa que el proletariado revolucionario vasco debe fusionarse con sus camaradas catalanes, gallegos o españoles. De esta forma, la lucha contra el Estado español adopta un carácter internacional, proletario y de liberación nacional. Abogar por el internacionalismo en el marco del estado no significa que deba limitarse a ello; al contrario: el internacionalismo debe ser concebido como máxima proletaria mundial, siendo la Internacional Comunista la mayor expresión de internacionalismo proletario en su más amplia concepción. De esta forma, la Internacional debe actuar como Partido Comunista Mundial, expandiendo la revolución en los diferentes contextos bajo la dirección correcta de los partidos comunistas locales. Lamentablemente, no es posible la existencia de la IC sin antes la materialización del principio leninista de Socialismo en un solo país, pues es necesaria una base de apoyo que pueda articular al destejido movimiento proletario mundial bajo la concepción correcta del marxismo para nuestra época, dejando atrás las limitaciones que tanto lastran al marxismo en su cometido revolucionario. En resumen, el internacionalismo debe ser aplicado en la medida que se pueda, tanto a nivel mundial como a nivel internacional dentro de un mismo estado. Dicho esto, en el Estado español están todas las premisas dadas para que el proletariado, independientemente de su nacionalidad, se funda en la lucha contra el enemigo de clase. Solo así, bajo la unidad, será posible la victoria.

Más adelante, Herri Gorri hace mención a la cultura internacionalista, la cual niega y sustituye por la aceptación de la diversidad nacional. Como trataremos más abajo, apreciamos que nuestros camaradas distorsionan, si bien desinteresadamente, la orientación hacia el comunismo de la Revolución Proletaria Mundial en materia nacional. De hecho, Herri Gorri no se plantea la disolución de las naciones en cuanto construcción social burguesa; sino que las considera ajenas a la contradicción proletariado-burguesía, como estructura permanente en la sociedad comunista. De aquí que nuestros camaradas llamen a la diversidad nacional como máxima, cuando no es sino una reivindicación por plasmar bajo la dictadura revolucionaria del proletariado, así como en las dictaduras burguesas, para mediante la llamada a la paz entre pueblos, apologizar la guerra entre clases (haciendo que una contradicción se convierta en hegemónica y relegue a la otra). De la misma manera, la diversidad cultural no puede ser entendida como algo ajeno a la lucha de clases, sino de forma inherente a esta. Por ello, debemos dejar algo bien claro: toda cultura tiene, inevitablemente, un carácter de clase. La burguesía tiene variopintas expresiones culturales, dependiendo de su propósito concreto y del contexto en el que se ubica. Así mismo, el proletariado revolucionario, debe construir su cultura en base a sus intereses de clase concretos y al servicio de la Revolución Proletaria Mundial. Mediante el avance de la revolución y la forja de la unidad mundial de la clase, inevitablemente las expresiones culturales del proletariado adoptarán una connotación internacionalista, fiel a su carácter de clase mundial, transfronteriza. A su vez, esta cultura de nuevo tipo entrará en contradicción directa con la cultura burguesa, incluyendo las culturas nacionales. Hasta que, con la desaparición de la sociedad de clases, desaparezcan las naciones, la cultura burguesa y todo tipo de producción ideológica impropia de la realidad material. Así que, el internacionalismo proletario, no solo “unifica a los Pueblos Trabajadores con identidades culturales diversas”, sino que crea una cultura de nuevo tipo al servicio de los intereses de la clase. Y, como última anotación, decir que no basta con aceptar la diversidad cultural que existe en Euskal Herria, ya que esta diversidad (como cualquier otra) no es sino el producto de una sociedad regida bajo la dominación burguesa, y que el llamamiento a respetar esta diversidad, sin dar pié a la producción cultural de nuevo tipo, no puede servir sino para frenar la guerra entre pueblos, pero no para encender la guerra entre clases.

La siguiente cuestión que abordan los camaradas es en relación a la fusión o alianza del proletariado de las distintas naciones del Estado español. En el caso de la alianza, plantean la relación del proletariado vasco con el español en forma de estructuras orgánicas independientes. En el caso de la fusión, la unión de clase la entienden como el enrolamiento del proletariado de todo el Estado en un solo partido. Quizá cometimos del error de ser poco específicos en el uso de estos dos términos, pero lo cierto es que los usamos como sinónimos. Por ello, es a la fusión a lo que hacíamos referencia, considerando esta como la justa aplicación del internacionalismo proletario, así como del centralismo democrático, en la lucha contra la burguesía del Estado español y sus estructuras.

Posteriormente, Herri Gorri considera sorpresivo que llamemos a la destrucción del Estado fascista español como forma óptima de constituir la liberación nacional. Antes que nada, es necesario aclarar en qué medida es fascista el Estado español y por qué su carácter fascista es importante en la cuestión nacional. Cuando hablamos de que el Estado español tiene un carácter fascista, no nos referimos a que la burguesía adopte una forma de dominación basada en la dictadura terrorista abierta, establezca estructuras corporativistas ni que la oligarquía financiera prescinda de un bloque de clases dominantes que consoliden su posición hegemónica dentro de la clase. Nos referimos a que, el Estado español, en la llamada “transición” heredó gran parte de las estructuras que sirvieron como aparatos para la dominación de clase bajo la dictadura fascista española. De esta forma, el bloque de clases dominantes creado en la transición (burguesía monopolista, burguesías nacionales y aristocracia obrera) continuó con gran parte de las estructuras fascistas en seno del Estado, especialmente con aquellas relativas a la represión. Así, nos encontramos con que la los cuerpos represivos y militares del Estado español están plagados de fascistas, fervientes amenazadores en nombre de la España indisoluble. Esto hace que la democracia burguesa española sea inviable a la hora de realizar un referéndum de autodeterminación. No obstante, si la burguesía monopolista percibe que puede sujetar o aumentar sus cuotas de mercado aún con la independencia, no tendrá problema en cargarse a la casta, el régimen del 78 y hasta a los borbones si fuese necesario; obviamente, Podemos juega un papel clave en todo esto.

No tenemos diferente respuesta al planteamiento que hace Herri Gorri sobre este tema del que ya hayamos pronunciado y respaldado anteriormente; la principal estrategia del proletariado revolucionario por la liberación social y nacional de las naciones oprimidas y contra el imperialismo español es la de la completa unión, la aplicación de los principios fundamentales del comunismo y la defensa férrea del derecho de autodeterminación. La cuestión nacional debe introducirse en el seno de la teoría marxista-leninista, debe vincularse constantemente con la estrategia general de avance hacia la conquista del poder obrero, el socialismo y la dictadura del proletariado, en total contraposición con las teorías y perspectivas nacionalistas y socialchovinistas de la burguesía y de la pequeña-burguesía. Definitivamente, la solución para la cuestión nacional no puede ser considerada aisladamente del profundo proceso histórico que va desarrollándose, no puede ser considerada una lucha ajena a la dicotomía proletariado-burguesía, no al menos, de manera estratégica.

No obstante, cuando Herri Gorri nos “acusa” de contradictorios cuando dicen “Citando literalmente el texto de KIMETZ “…los leninistas vascos, debemos impulsar la independencia política en las situaciones en las que sea un acto revolucionario y afecte al debilitamiento del Poder del Estado español, a la vez que suponga el fin de la opresión nacional”. Este fragmento, cuestiona sus afirmaciones relativas a que la independencia “incondicional”, divide al proletariado, que ellos mismos habían señalado, ya que ahora se señala la necesidad de impulsar procesos de “independencia política”, que sean actos revolucionarios, así como sus tesis relativas a la ruptura del sujeto revolucionario estatal y las tesis sobre el “aislamiento nacional”, ya que ahora la independencia de una nación oprimida, puede ser positiva, puesto que debilita al Estado burgués español”. No entendemos como una cuestión tan sencilla crea tantas dudas, como hemos dicho anteriormente (en esta misma respuesta) no apoyamos la “independencia incondicional” porque no aceptamos la indenpendencia política de la revolución proletaria, pero lógicamente impulsaremos la independencia politica cuando ésta ponga fin a la opresión nacional en un escenario burgués (actual). En una sola palabra, SI a la independencia política en un escenario burgués y reaccionario, NO a la independencia en un escenario revolucionario; aislarnos del Estado español reaccionario, abrazar la lucha por un Estado proletario. Eso es bajo nuestro punto de vista, no aceptar una “independencia incondicional”. Por otra parte, sobre lo que Herri Gorri nos atribuye con nuestra postura “la división del proletariado” en los casos en los que decimos SI a la independencia política, no hay mucho que decir que no se haya manifestado anteriormente. Para nosotros la verdadera y fiel unión del proletariado llega desde la unión, dándose la “división”, si así se decide, como máximo garante de democracia; es decir, “impulsar la unidad, y si es preciso, dividir para volver a unir”. Consigna que debe ser defendida siempre desde la unión proletaria y el internacionalismo proletario y no calumniada ni prostituida desde posiciones burguesas, como “dividir, para no unir jamás”.

La correcta estrategia del proletariado revolucionario es la que propugna la unión voluntaria de las naciones (oprimidas) y es por ello, por lo que debe defenderse “a capa y espada” el derecho de autodeterminación e incluso, y sobre todo, la separación. Como hemos dicho más arriba, y como experiencia histórica real, objetiva y materialista el “impulsar la unidad, y si es preciso, dividir para volver a unir” es el camino real para liberar a las naciones oprimidas del yugo del imperialismo español, es este el único método científico, revolucionario y proletario; el único método comunista e internacionalista para resolver el problema nacional.

Ya en el apartado Nación y estado, nuestros camaradas consideran llamativo que hablemos de la posible intervención imperialista contra la RSV y no hagamos lo propio en el caso de un derrocamiento de todo el Estado español. La cuestión es que no nos referíamos a una intervención imperialista multinacional como la de la Guerra Civil Rusa (que inevitablemente, se dará, de uno u otro modo), sino a la intervención del imperialismo español, tratando el asunto como cuestión interna. Teniendo en cuenta que un Estado-comuna debe seguir el principio de “apoyarse en sus propias fuerzas”, las propias fuerzas de un Estado-comuna confederal ibérico serían manifiestamente superiores a las de un pequeño Estado-comuna de apenas 3 millones de habitantes. La destrucción total del Estado español, no solo acarrearía la liberación nacional de nuestra patria, sino también la de los catalanes y gallegos, así como la de la semi-colonia canaria. A su vez, huelga decir que la unión en la confederación ibérica deberá ser siempre a título nacional y de carácter voluntario, posibilitando la futura entrada de otras naciones como Portugal, la integración de Andorra y el Rosselló en los PPCC o la de Iparralde con el resto de Euskal Herria.

Continuando el análisis, nuestros camaradas hacen hincapié en la situación de un marco autónomo de lucha de clases en Euskal Herria, consecuencia de su carácter de nación oprimida. No obstante, esto no puede llevar sino al planteamiento partido-nación, delimitando así la organización comunista a un escenario ajeno al terreno de combate que requiere el enemigo de clase. De esta forma, el internacionalismo proletario es inaplicable, ya que el proletariado adopta su organización independiente en los estrechos límites de su nación. Por el contrario, el internacionalismo proletario, esencia del proletariado revolucionario y de la Revolución Proletaria Mundial, requiere de la fusión directa de la clase independientemente de la nacionalidad, en base a unas premisas que están dadas: la base de los estados como terreno para derrocar al imperialismo.

De igual manera, Herri Gorri encuentra contradictorio que veamos la ocasión de iniciar un proceso revolucionario aprovechando la contradicción nacional (como en el ejemplo de Catalunya) con lo expuesto en el párrafo anterior. El planteamiento es bien sencillo: nosotros apostamos por una táctica-plan de carácter revolucionario, capaz de resolver la contradicción nacional mediante la revolución social. Este debe ser el camino de los comunistas, el de la revolución en las mejores condiciones posibles. No obstante, si la contradicción nacional adopta un carácter asumible y resoluble por las fuerzas de la revolución, ¿Cómo mirar para otro lado? De hecho, los comunistas debemos ser ejemplares y dignos de nuestra palabra, “la verdad es siempre revolucionaria”, más aún cuando debemos lograr la legitimidad en diversas naciones. Por tanto, si en el programa de todo comunista aparece de forma incondicional el reconocimiento y la defensa del derecho a la autodeterminación, ello no debe jamás quedar en letra muerta; si la contradicción nacional se encuentra en una situación capaz de resolverse previa materialización de la revolución proletaria, los comunistas debemos actuar de dos formas, según las condiciones subjetivas y su dimensión vigentes en el momento: 1) en todo caso, llamando al proletariado y la nación oprimida en general a votar por su independencia nacional, a fin de acabar con su situación de sometimiento; o 2) si el partido ha sido (re)constituido y cuenta con capacidad de movilización suficiente, actuando como fuerza garante del proceso de autodeterminación, haciendo cumplir el resultado final de la votación. Estos casos son aplicables a un estado como el español, negador sistemático de la libre voluntad de las naciones sometidas por él, más aún al vigente proceso catalán. Como es sabido, nosotros llamamos a votar por la opción Sí/Sí, la única opción que, de cumplirse, garantiza el fin de la opresión nacional sobre Catalunya bajo un marco burgués. Por ello, el objetivo estratégico de la revolución en las mejores condiciones posibles, no significa que haya que cerrarse al dogmatismo y dejar de contemplar oportunidades para desencadenar un proceso libertador. Sin embargo, esto no es, ni mucho menos, contradictorio con oponerse al independentismo incondicional. Los comunistas debemos siempre realizar en análisis concreto de la situación concreta, y esto nos lleva inevitablemente a estar en contra de planteamientos dogmáticos e idealistas de esa índole. Como hemos mencionado arriba, las capas monopolistas de la burguesía vasca, fervientes españolistas históricamente se volverían hacia el independentismo en caso de situación revolucionaria en el Estado español, precisamente para independizarse de la revolución (lo mismo pasaría con la burguesía nacional Jeltzale). Por tanto, sería de una abismal necedad llamar a separar un proceso revolucionario, o un Estado-comuna; en resumen, lo que incondicionalmente defendemos los comunistas es el derecho a la autodeterminación, mientras que la posición a tomar en dicho proceso no puede definirse en abstracto, ya que es relativa a la situación concreta. Así mismo, Herri Gorri se muestra desconforme con el carácter subordinado del marco autónomo de lucha de clases de Euskal Herria respecto al de los estados.

Por último, nuestros camaradas nos sorprenden con algo que hemos mencionado al comienzo, su incomprensión del papel del desarrollo histórico de las naciones. Esta conclusión la sacamos dado el siguiente fragmento: “KIMETZ llega a afirmar que el carácter internacional del proletariado, mira más allá de las fronteras nacionales y “tiene como objetivo un mundo sin naciones” bajo el comunismo. De no ser que constituya un error en la redacción del escrito, en el que “sin naciones” quiera decir “sin Estados”, no entendemos dicha afirmación.” Pues bien, no se trata de ningún error de redacción, sino de una concepción sobre la nación cualitativamente diferente a la que tienen los camaradas de Herri Gorri.

“Del mismo modo que la humanidad sólo puede llegar a la liquidación de las clases después de pasar por un período transitorio de dictadura de la clase oprimida, no podrá llegar tampoco a la fusión inevitable de las naciones sino después de pasar por un período transitorio de plena liberación de todas las naciones oprimidas, es decir, por el período de su libertad de separación”(…) “Las diferencias nacionales durarán incluso, mucho tiempo después de la instauración universal de la dictadura del proletariado…” (V. I. Lenin. “La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo”).

“Hay que poner a las culturas nacionales en condiciones de desenvolverse y florecer, permitiéndoles revelar toda su fuerza latente, a fin de crear las condiciones para su fusión en una cultura, común única, con un idioma común único, en el período de la victoria del socialismo en todo el mundo. El florecimiento de las culturas, nacionales por la forma y socialistas por el contenido, con la dictadura del proletariado en un solo país, para su fusión en una cultura socialista común única (por la forma y por el contenido), en un idioma común único, cuando el proletariado triunfe en todo el mundo y el socialismo haya tomado carta de naturaleza en la vida: tal es, precisamente, el modo dialéctico como Lenin plantea la cuestión de la cultura nacional”. (J. V. Stalin. “Informe político del Comité Central ante el XVI congreso del P.C.(b) de la U.R.S.S).

Lo que las leyes de desarrollo materialista de las sociedades nos enseña es que tras la victoria del socialismo y un periodo de plena libertad de las diferentes naciones, donde cada una de ellas en pie de igualdad y mediante el lazo internacional entre todas ellas, dará paso el florecimiento de las culturas y las lenguas nacionales propias. Y solo mediante el fortalecimiento del socialismo con la vida de los pueblos y el triunfo de la dictadura universal del proletariado, solo en ese preciso momento podrá llevarse a cabo, poco a poco, la extinción de las diferencias naciones que acarreará la inevitable y plena fusión de todas las culturas e idiomas en una sola cultura y en un solo idioma universal sobre la base del comunismo. Negar este desarrollo materialista, proletario e internacionalista de la nación, implica abrazar, de una forma u otra, la sociología burguesa reaccionaria que considera la nación desde un punto de vista metafísico, eterno, invariable e idealista; surgiendo de esta forma todo tipo de ideologías nacionalistas y socialchovinistas.